Spolu a včas ohroženým dětem – podpora spolupráce škol a neziskových organizací v Pardubicích

Právo na dětství.cz - Jak optimálně pomoci dítěti, které se dostalo do obtíží? Jakou úlohu má v pomoci ohroženým dětem škola, nezisková organizace či orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)? Jak by měla vypadat fungující spolupráce? Tyto otázky byly hlavním tématem setkání ředitelů a výchovných poradců ze základních škol, zástupců neziskového sektoru a pracovníků OSPOD z bývalého okresu Pardubice.

Celá zpráva: www.pravonadetstvi.cz/aktuality/spolu-a-vcas-ohrozenym-detem-podpora-spoluprace-skol-a-neziskovych-organizaci-v-pardubicich.html