Program Klídek (hlídání dětí)

Hlídání pěstounských dětí v parku, klubovně, doprovod do kroužků, školy apod. 

Dobrovolníkem programu se může stát osoba starší 18 let se smyslem pro zodpovědnost, kterou baví hrát si s dětmi, povídat, číst si, tvořit apod.

Těšíme se na dobrovolníky - studenty, starších 18.let, kteří se zapojí do programu Kamarád pro volný čas a programu Klídek.