Semináře pro pedagogické pracovníky

 • Současné dítě a jeho život v kyberprostoru

  (Číslo akreditace: MSMT- 14787/2017-1-677) Seminář nabízí účastníkům elementární poznatky a dovednosti týkající se komunikace v kyberprostoru a práce s médii v kontextu generace, která přichází do šk...

  Více >
 • Specifika práce s dětmi raného věku v MŠ

  (Číslo akreditace: MSMT- 14787/2017-1-677) Seminář seznamuje účastníky se základními termíny, které se týkají předškolního vzdělávání (především pak práce s dětmi, které nedosáhly ještě třetího roku ...

  Více >
 • Práce s příběhem se sociální tematikou

  (Číslo akreditace: Č.j.: MSMT- 853/2017-1-152) Účastníci se během semináře seznámí se základním přehledem pojmů propojujících čtenářskou gramotnost se sociální tematikou (čtenářství, čtenářská gramot...

  Více >
 • Jak pracovat s ohroženým dítětem ve školním prostředí

  (Číslo akreditace: Č.j.: MSMT- 853/2017-1-152) V průběhu semináře se účastníci seznámí se základními projevy chování ohroženého dítěte ve školním prostředí a s typickými způsoby jeho komunikace a vzt...

  Více >
 • Jak využívat zásad psychohygieny ve své pedagogické praxi

  (Číslo akreditace: MŠMT – 25445/2016-1-733) Seminář seznamuje účastníky se základními termíny týkajícími se psychohygieny u pedagogického pracovníka. Představuje soubor základních pravidel a strategi...

  Více >
 • Pěstounská péče pro pedagogy I., II.

  (Číslo akreditace: MSMT-36589/2015-1-913) Pěstounská péče pro pedagogy I. Účastníci se během této části seznámí se základní charakteristikou a druhy náhradní rodinné péče, s důrazem na pěstounskou p...

  Více >
 • Základy psychohygieny

  (Číslo akreditace: MSMT-1752/2016-1-111) Seminář seznamuje účastníky se základními termíny týkajícími se psychohygieny u pedagogického pracovníka. Představuje soubor pravidel a strategií, které slouž...

  Více >