Naše poslání

Posláním organizace Náruč dětem je doprovázet rodiny v krizi na cestě k jejich uzdravení, podílet se na vytváření přirozeného prostředí, ve kterém mohou děti prožít spokojené dětství. 

Hodnoty organizace:

Otevřenost
Spolupráce
Zodpovědnost 
Vzdělávání
Respekt