narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Gabriela Zajíčková, Mgr. Petra Klevetová, Bc. Pavlína Hrdličková, Mgr. Roman Pitr

Klubík pro děti

Seminář na objednávku

Náruč dětem, z.s. pořádá pravidelné setkávání dětí v náhradní rodinné péče. Setkání dětí probíhá jednou měsíčně v Olomouci a Prostějově. Děti mají možnost spolu sdílet témata z jejich životů, které mohou jen obtížně sdělovat svým vrstevníkům, kteří si neprošli náhradní rodinnou péčí. Také je pro ně připraven zábavný program s kreativní tvorbou. Děti se ve skupině učí pracovat se svými emocemi a využívat emoční karty. Využití této dětské skupiny přináší pěstounům také prostor pro jejich odpočinek s vědomím, že děti mají zajištěn smysluplný program.

Klubík je určen pro děti od 6 – 12 let věku.

Olomouc:

  • Vždy 1. čtvrtek v měsíci
  • Průvodci Klubíku: Gabriela Zajíčková a Mgr. Petra Klevetová (odborní pracovníci Náruče dětem)

Prostějov:

  • Vždy 4. čtvrtek v měsíci
  • Průvodci Klubíku: Bc. Pavlína Hrdličková, Mgr. Roman Pitr (odborní pracovníci Náruče dětem)

  O lektorovi   Určeno pro   Přihláška   Více

Gabriela Zajíčková, Mgr. Petra Klevetová, Bc. Pavlína Hrdličková, Mgr. Roman Pitr

Olomouc:

Mgr. Petra Klevetová, DiS., doprovázející pracovnice
tel. 737 890 757, e-mail: petra.klevetova@narucdetem.cz

Gabriela Zajíčková, doprovázející pracovnice
tel. 731 186 322, e-mail: gabriela.zajickova@narucdetem.cz

Prostějov:

Mgr. Roman Pitr, doprovázející pracovník
tel.: 732 411 664, e-mail: roman.pitr@narucdetem.cz

Bc. Eva Protivová, doprovázející pracovnice
tel.: 773 123 277, e-mail: eva.protivova@narucdetem.cz


Určeno pro: Pro děti v pěstounské rodině

klubík leták1

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Anežka Petrová, Mgr. Radek Baselides

Poradenská skupina pro dospívající

Seminář na objednávku

Náruč dětem, z.s. pořádá pravidelné setkávání dospívajících v náhradní rodinné péči. Setkání probíhá jednou měsíčně v Olomouci. Dospívající mají možnost spolu sdílet témata z jejich životů, které mohou jen obtížně sdělovat svým vrstevníkům, kteří si neprošli náhradní rodinnou péčí. Také je pro ně připraven zábavný program s kreativní tvorbou. Využití této poradenské skupiny přináší pěstounům také prostor pro jejich odpočinek s vědomím, že dospívající mají zajištěn smysluplný program.


  O lektorovi   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Anežka Petrová, Mgr. Radek Baselides

Mgr. Anežka Petrová: Absolventka bakalářského studia v oboru sociální a charitativní práce a následně magisterského titulu v oboru sociální pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala jako dobrovolník v dětském domově v Olomouci a v Centru sociálních služeb.

Mgr. Radek Baselides: Absolvent doktorského studia pedagogické fakulty Slezské univerzity v Katovicích. Aktuálně sociální pracovník poradny SPOLU. V minulosti terapeutem VSČR, sociální pracovník NRP, vychovatel mládeže VÚ Ostrava. Prošel sebezkušenostním psychoterapeutickým výcvikem.


Určeno pro: Pro dospívající z pěstounských rodin

Skupina je určena pro dospívající od 12 – 17 let věku.

Počet vyhrazen pro: 5-10 dospívajících.

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cihák

Letní víkendový pobyt pro pěstouny

  Hotel Valáškův grunt Kozov 7  5. srpna 2022 – 7. srpna 2022

Letní víkendový pobyt pro pěstouny

Téma: Rodina jako sociální děloha

CENA ZA STRAVU ZA 3 DNY:

  • Dospělý: 1.010,- Kč
  • Dítě (3-10 let): 710 Kč

UBYTOVÁNÍ

  • Dospělý za jednu noc: 500,- Kč
  • Dítě za jednu noc: 350 Kč, dítě do 3 let bez nároku na ubytování zdarma
  • Po dohodě se lze přihlásit i na kratší časový úsek

Za vzdělávání bude účtováno: 300 Kč/hodina

Za hlídání dětí bude účtováno: 250 Kč/hodina

Vzdělávání a krátkodobou odlehčovací péči hradí doprovázející organizace. Osvědčení o absolvování vzdělávání bude v rozsahu 18 hodin. Poplatek prosím zasílejte na číslo účtu: 2101428101/2010, variabilní symbol: 810 do 15. 7. 2022.


  O lektorovi   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška

Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cihák

Mgr. Hana Heindorferová

Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUP v Olomouci. Dále absolvovala mj. Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, Terapie partnerského vztahu a Terapeutická práce s traumatem. Působí jako psycholog, manželský a rodinný poradce, psycholog pro náhradní rodinnou péči, skupinový psychoterapeut, psycholog v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec a v soukromé praxi.

PhDr. David Cihák

Vystudoval speciální pedagogiku na UJAK Praha.  Je absolventem Sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii, Komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psychosomatických poruch a Výcviku v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii. Pracuje v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci jako manželský a rodinný poradce, skupinový psychoterapeut, pracovník pro náhradní rodinnou péči.


Časová dotace: 18 hodin
Určeno pro: Pro pěstouny

Přihláška

Powered by BreezingForms