narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Kazuistický seminář - sdílení problémů a hledání jejich řešení v NRP z pohledu psychoterapie

  Žižkovo náměstí 7, Prostějov 1. patro  23. října 2020 | 9:30 - 12:30

Lektor: Mgr. Pavel Němčík
Je absolventem Univerzity Palackého v Olomouci, obor filosofie a česká literatura. Absolvoval také psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenční analýze a...


více

Nabídka pro OSPOD - Vzdělávání pro pěstouny v roce 2020

Seminář na objednávku

  • Nabízená témata:
  • Identita dítěte v pěstounské péči
  • Já pěstoun, moje povinnosti a práva
  • Jak děti řeší krizové situace
  • Jak mluvit s dětmi o smrti
  • Jak mluvit s dětmi...
  • ...

více