narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Nabídka pro OSPOD - Vzdělávání pro pěstouny v roce 2020

Seminář na objednávku

 • Nabízená témata:
 • Identita dítěte v pěstounské péči
 • Já pěstoun, moje povinnosti a práva
 • Jak děti řeší krizové situace
 • Jak mluvit s dětmi o smrti
 • Jak mluvit s dětmi v náhradní rodinné péči o těžkých tématech
 • Kontakt dítěte s biologickou rodinou, asistovaný kontakt
 • Krizová situace ve výchově dětí v pěstounské péči
 • Ohrožené dítě
 • Přístupy Dyadické psychoterapie v pěstounské péči
 • Psychohygiena pěstounů
 • Svět dětí v pěstounské péči a jejich potřeby
 • Úskalí puberty u dětí v pěstounské péči
 • Zablokovaná důvěra, zablokovaná péče I., II.
 • Závislost mého dítěte
 • Zraněné dítě v pěstounské péči
 • Zraněný vztah aneb jak udržet hranice u dítěte a pěstouna

Spolupracujeme s externími lektory: Mgr. Leona Švecová, Mgr. Pavel Němčík, PhDr. Eva Klimentová, Mgr. Lenka Velebná

A také s lektory z řad pracovníků organizace Náruč dětem, z.s. : Bc. Veronika Čtvrtlíková, Mgr. Petra Klevetová, Mgr. Soňa Janovská, Pavla Sobotková

Místo konání vzdělávání:
Stanoveno po domluvě s místním OSPOD. (Nejčastěji v čase od 8.30 do 14.30.) Termíny jsou stanoveny po vzájemné domluvě s organizací Náruč dětem.

Cena: 250 Kč pro účastníka za hodinu.
Nejnižší počet účastníků pro uskutečnění vzdělávání je 12 osob.

V případě zájmu nás kontaktujte: Eva Kopecká, tel.: 737 135 217, E-mail: eva.kopecka@narucdetem.cz

Nejbližší akce

Letní vzdělávací víkend pro pěstouny

  Centrum „Mosty v Lukách“ Loučka 84
  21. srpna 2020 – 23. srpna 2020


DEN pro RODINU vlastní i náhradní včetně Dne (pro) pěstounství

  Smetanovy Sady, Olomouc, mezi Palmovým skleníkem a jezírkem
  12. září 2020 | Od 9:30