narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Poradenství rodinám v konfliktu

Náruč dětem, z.s. nabízí profesionální služby zaměřené na podporu a doprovázení rodinám s dětmi, které si prochází rozvodovým či rozchodovým konfliktem.

Rodiny doprovázejí odborní pracovníci v následujících situacích:

  • složitá, komplikovaná komunikace mezi rodiči,
  • strach dítěte z kontaktu s jedním z rodičů,
  • obavy rodičů ze vzájemných reakcí při styku s dítětem,
  • dítě odmítá kontakt s jedním z rodičů,
  • dítě emočně nezvládá situaci ohledně rozchodu rodičů.

Nabízíme:

  • poradenství rodinám s dětmi v rozvodovém či rozchodovém konfliktu,
  • asistence samotného setkání dítěte s rodičem,
  • asistované předávání dítěte mezi rodiči,
  • doprovázení a pomoc při vzájemné komunikaci,
  • neutrální a bezpečné místo pro kontakt či předávání dětí.

Cíl služby je: 

  • dovednost rodičů spolu slušně komunikovat a nehádat se před dítětem,
  • dovednost rodičů s dětmi o rozvodové situaci komunikovat,
  • dovednost rodičů pečovat o své děti bez zásadních konfliktů a bez asistence odborníků,
  • umožnit dítěti kontakt s oběma rodiči,
  • předcházení negativního postoje dítěte vůči rodiči, zmírnění obav rodičů ze vzájemného kontaktu,
  • podpora vzájemné, bezpečné komunikace rodičů a dítěte,
  • zvládání složité rodinné situace,
  • zastupování nejlepšího zájmu dítěte a rodičů.

Kontakt:

Náruč dětem z.s.
Palachovo náměstí 620/1, 779 00 Olomouc

Bc. Veronika Čtvrtlíková
tel.: 731 252 678
e- mail.: veronika.ctvrtlikova@narucdetem.cz

Ing., Bc. Lukáš Mezuliánek
tel.: 737 045 455
e-mail: lukas.mezulianek@narucdetem.cz

Eva Kopecká
tel. 737 135 217, e-mail: eva.kopecka@narucdetem.cz