narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Poradenství rodinám v konfliktu

Náruč dětem, z.s. nabízí profesionální služby zaměřené na podporu a doprovázení rodin s dětmi, které si prochází rozvodovým či rozchodovým konfliktem.

Rodiny doprovázejí odborní pracovníci v následujících situacích:

 • složitá, komplikovaná komunikace mezi rodiči,
 • strach dítěte z kontaktu s jedním z rodičů,
 • obavy rodičů ze vzájemných reakcí při styku s dítětem,
 • dítě odmítá kontakt s jedním z rodičů,
 • dítě emočně nezvládá situaci ohledně rozchodu rodičů.

Nabízíme:

 • poradenství rodinám s dětmi v rozvodovém či rozchodovém konfliktu,
 • asistence samotného setkání dítěte s rodičem,
 • asistované předávání dítěte mezi rodiči,
 • doprovázení a pomoc při vzájemné komunikaci,
 • neutrální a bezpečné místo pro kontakt či předávání dětí.

Aktuální projekty:

Naše služba "Poradenství rodinám v konfliktu" je dotovaná projektem Poradenství rodinám s dětmi ohroženými rozvodovým nebo rozchodovým konfliktem. Projekt financuje MPSV, Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj.

logo olomouc

logoMPSV bm

 logo olomouckeho kraje

 

Cíl služby je: 

 • dovednost rodičů spolu slušně komunikovat a nehádat se před dítětem,
 • dovednost rodičů s dětmi o rozvodové situaci komunikovat,
 • dovednost rodičů pečovat o své děti bez zásadních konfliktů a bez asistence odborníků,
 • umožnit dítěti kontakt s oběma rodiči,
 • předcházení negativního postoje dítěte vůči rodiči, zmírnění obav rodičů ze vzájemného kontaktu,
 • podpora vzájemné, bezpečné komunikace rodičů a dítěte,
 • zvládání složité rodinné situace,
 • zastupování nejlepšího zájmu dítěte a rodičů.

Kontakt:

Náruč dětem z.s.
Palachovo náměstí 620/1, 779 00 Olomouc

Bc. Veronika Čtvrtlíková
odborná pracovnice pro rodiny v konfliktu
tel.: 731 252 678
e- mail.: veronika.ctvrtlikova@narucdetem.cz

Mgr. Soňa Janovská
odborná pracovnice pro rodiny v konfliktu
tel.: 734 214 094, e-mail: sona.janovska@narucdetem.cz