narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

„Která péče o dítě je nejlepší? Ta, na které se rodiče dohodnou.“ Nejen to zaznělo na semináři Rozchodem rodina nekončí

  29. června 2020

Právo na dětství.cz – Organizace Aperio ve spolupráci s Ligou otevřených mužů pořádala dne 9. června 2020 kulatý stůl na palčivé téma rozcházejících se rodin s důrazem na děti, na které situace často negativně dopadá ze všech nejvíc. Záštitu nad akcí převzala senátorka Šárka Jelínková. Tématem kulatého stolu nebyla jen negativa a chyby systému, ale především sdílení dobré praxe v podpoře rozcházejících se rodin a představení nových služeb pro rozcházející se rodiče a jejich děti. Své zkušenosti sdíleli zástupci justice, OSPOD či sociálních služeb. Pohled na roli OSPOD v rozvodových řízeních představila i zástupkyně MPSV.

Více na: www.pravonadetstvi.cz/aktuality/ktera-pece-o-dite-je-nejlepsi-ta-na-ktere-se-rodice-dohodnou-nejen-to-zaznelo-na-seminari-rozchodem-rodina-nekonci.html