narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Metoda My Backpack vznikla jako podpůrný nástroj pro práci v oblasti náhradní rodinné péče. Metoda pomáhá sociálním pracovníkům, poručníkům a pěstounům mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z původní rodiny do rodiny nové.

Metoda My Backpack pomáhá dítěti zpětně zpracovat okolnosti přechodu z jeho původní rodiny do pěstounské péče, do osvojení nebo do péče ústavní. Je vytvořena pro děti, které jsou již stabilizované v nové životní situaci – v pěstounské péči nebo v jiné formě náhradní rodinné péče. Není tedy vhodná pro práci s dětmi v pěstounské péči na přechodnou dobu nebo v jiné aktuálně krizové situaci. Metoda se zaměřuje především na důvody a okolnosti vlastního procesu přemístění dítěte. Dospělí s dětmi o těchto událostech jen zřídkakdy skutečně mluví, a to je také důvod, proč jim děti často dobře nerozumí. Příběh My Backpack nabízí dětem strukturu, díky které mohou o svém příchodu do náhradní rodiny mluvit mnohem otevřeněji a mohou vše lépe zpracovat a přijmout. Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přemístění prožívaly, potvrdit a přijmout jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám.

http://www.mybackpack.cz/

Služba je zpoplatněna: 1 konzultace 1.000,- Kč

Pěstouni Náruče dětem čerpají službu v rámci doprovázení

Kontaktní osoba: 

Mgr. Petra Pitrová, DiS., doprovázející pracovnice
tel. 737 890 757, e-mail: petra.pitrova@narucdetem.cz

Bc. Eva Protivová, doprovázející pracovnice
tel.: 773 123 277, e-mail: eva.protivova@narucdetem.cz