narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Odpovědná osoba: Bc. Eva Protivová
Telefon: 773 123 277
E-mail: eva.protivova@narucdetem.cz

Co je náplní dobrovolnického centra?

 • Náplní dobrovolnického centra je organizace a řízení dobrovolnické služby.
 • Dobrovolníci procházeji psychologickým posouzením a přípravou.
 • Je s nimi uzavřena smlouva o dobrovolnické činnosti.
 • Dobrovolnické centrum zajišťuje pravidelné supervize a základní školení.

Kdo se může stát dobrovolníkem ?

 • Každý občan ČR, starší 15let, v programu „Kamarád pro volný čas“ musí být navíc plnoletý. 
 • Musí být zdravotně, psychicky a emočně způsobilý k výkonu dobrovolnické činnosti.
 • Musí mít čistý trestní rejstřík.

Co u nás dobrovolníci dělají:

 • Pomáhají pěstounským dětem a jejich rodinám.
 • Spolupracují na přípravě volnočasových aktivit pro děti.
 • Doučují, hlídájí dětí, apod.
 • Pomáhají při organizování veřejných akcí.
 • Zapojují se do jednorázových administrativních výpomocí.

V případě zájmu kontaktujte výše uvedenou doprovázející pracovnici.

Dobrovolnické centrum  má také projekty, na kterých se podílejí dobrovolníci:Hlavním cílem programu je pomoc dětem s výukovým handicapem ze základních škol zvládat danou učební látku a tak minimalizovat riziko neúspěchu a opakování ročníku, se kterým často souvisí předčasný odchod těchto dětí ze vzdělávacího systému. Realizací doučování chceme motivovat děti k přípravě do školy, individuálním a kamarádským přístupem dobrovolníka ovlivnit směřování dětí a budoucí vizi jejich uplatnění po splnění základní školní docházky. Chceme dát podnět k dalšímu studiu, k rozvoji jejich potenciálu v určité kvalifikaci a zvýšit šance pro volbu dalšího stupně vzdělání. Programem se snažíme překonávat bariéry dětí ve vzdělávání – zejména chybějící zázemí ke vzdělávání v rodinách, nedostatek podnětů k osobnímu rozvoji, nízké vzdělání a schopnosti některých rodičů  nebo prarodičů připravovat se s dětmi do školy. Dále chceme motivovat rodiče, prarodiče,  aby děti posílali do školy a dbali na jejich další vzdělání.

Průběh programu

Celý program je založen na principu dobrovolnosti. Pokud klient (zákonný zástupce dítěte/dítě samo) projeví o program zájem, koordinátoři organizace zajistí jeho zprostředkování (s rodinou proběhne prvotní schůzka, kde jsou vyspecifikovány jednotlivá kritéria doučování a pro dítě je hledán vhodný dobrovolník). Doučování je poskytováno rodinám s dětmi prostřednictvím dobrovolníků, kteří přichází pravidelně přímo do rodiny. Pokud není v rodině pro setkávání a doučování vhodné prostředí, probíhají schůzky v prostorách organizace Náruč dětem, z.s.

Bližší informace o programu pro zájemce o službu (zákonné zástupce dětí a děti)

V rámci programu "Doučování" vám nabízíme bezplatné doučování dětí ve věku 6 – 18 let. Doučování probíhá přímo v rodině. Doučování probíhá minimálně 1krát týdně po dobu 1 – 2 hodin (závisí na vzájemné domluvě s dobrovolníkem a možnostech doučovaného dítěte). Jako doučující působí dobrovolníci. Převážně se jedná o studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, ale není to vždy pravidlem. Tito dobrovolníci jsou vyškoleni pro práci s dětmi a jsou dále vzděláváni, aby s dítětem kvalifikovaně pracovali také v oblasti využití volného času. Po celou dobu realizace programu dobrovolníci úzce spolupracují s koordinátorem, který zajišťuje poradenství a zpětnou komunikaci se školou, kterou doučované dítě navštěvuje. Chceme tím dosáhnout co nejefektivnějšího doučování a zlepšení školních výsledků doučovaného dítěte.

Doučování je sjednáváno na jedno školní pololetí. V případě zájmu je možné jej dále prodloužit.Hlídání pěstounských dětí v parku, klubovně, doprovod do kroužků, školy, na pobytových akcích apod. 

Dobrovolníkem programu se může stát osoba starší 18 let se smyslem pro zodpovědnost, kterou baví hrát si s dětmi, povídat, číst si, tvořit apod.

Těšíme se na dobrovolníky - studenty starší 18 let, kteří se zapojí do programu Kamarád pro volný čas a programu Klídek.