narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Bc. Eva Protivová

Pekařská dílna - vzdělávání

  Lesaffre Česko, a.s.  23. března 2024 | 9:00 - 14:00

NASTAVOVÁNÍ KOMUNIKACE S DÍTĚTEM PŘI TVOŘIVÝCH ČINNOSTECH – PEKAŘSKÁ DÍLNA

Program

V prostorách firmy Lesaffre Česko, a.s. v Olomouci proběhne příjemné voňavě-tvořivé sobotní setkání pěstounských rodin. Na programu je prohlídka pekařské dílny a strojů, ukázka přípravy těsta, vlastní tvarování a zdobení těsta, pečení, poznávání surovin podle chutí a vůní, pokus s kváskem – a v závěru předání upečených výrobků.

Přihlášky s počtem účastníků (dětí a dospělých) je nutné hlásit svému klíčovému pracovníkovi Náruče dětem.

Cena: 300 Kč / hodina

Čas

9:00 – 14:00

(účastníci získají potvrzení na 5 hodin vzdělávání)


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro

Bc. Eva Protivová

Lektorka je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, magisterský obor Charitativní a sociální práce se zaměřením na rodinu. V současné době pracuje jako doprovázející pracovnice organizace Náruč dětem, z.s.


cena: 300,- Kč
Časová dotace: 5 hodin
Určeno pro: Pěstounské rodiny

Bc. Pavlína Hrdličková Bc. Gabriela Zajíčková

Velikonoční tvoření

  MC Donald’s, Náměstí Hrdinů 447/1  19. března 2024 | 15:00 - 18:00

Zveme Vás na "Velikonoční tvoření" pěstounů s dětmi, které jsme pro Vás připravili ve spolupráci s firmou Kleiblová s.r.o. v prostorách MC Donald's v Prostějově a v Olomouci. Tvoření s dětmi je praktickou vzdělávací aktivitou, na kterou navazujeme během workshopů. Občerstvení bude zajištěno.

Termíny:

Olomouc: 19. 3. 2024

Prostějov: 26. 3. 2024

Přihlášky zasílejte na email: miluse.bradova@narucdetem.cz

 


  O lektorovi   Časová dotace   Určeno pro

Bc. Pavlína Hrdličková Bc. Gabriela Zajíčková


Časová dotace: 3 hodiny
Určeno pro: Pěstounské rodiny

Lektor: Ing.  Jan Hruškovský

Děti a IT. Pohled do života dětí na IT a sociálních sítích.

  Olomouc, Palachovo náměstí 1  2. března 2024 | 9:00 - 12:00

Téma: 

Tráví vaše dítě hodně času na PC a telefonem v ruce? Nejjednodušší je užívání IT zakazovat a zvětšovat barieru mezi dítětem a vámi. Není lepší vědět k čemu dítě IT používá a podle toho se zařídit? Děti musí umět s IT pracovat, jinak z nich nevychováme zdravě sebevědomé lidi a zároveň budou diskvalifikované na pracovním trhu. Seminář Vás seznámí s IT prostředím, ve kterém se dítě a tanager pohybují. Upozorní vás na nástrahy, které na ně číhají v prostředí aplikací, her a sociálních sítí. Mé motto je: kontrolovat po dohodě s dítětem, ne zakazovat. Rodiče uvede do problematiky umělé inteligence. Posluchače seznámím s vlastními postřehy a problémy při výchově dítěte v pěstounské péči.


  O lektorovi   Časová dotace   Více

Lektor: Ing.  Jan Hruškovský

Pracoval jako vedoucí projektu tvorby aplikací pro smartphony. V praxi vyhodnocoval reakce uživatelů při ovládaní aplikací. Pracoval jako šéf marketingu v profesionálním fotbalovém klubu. Má dítě v pěstounské péči. Zná problematiku z obou stran pohledu.


Časová dotace: 4 - 6

Termín

Olomouc: 3. 2. 2024

Prostějov: 2. 3. 2024

Čas

Olomouc:

9:00 – 15:00

Prostějov:

9:00 – 15:00

Místo konání

Prostory organizace Náruč dětem, 1. patro, Palachovo náměstí 1, Olomouc – v blízkosti Terezské brány.

Prostějov, Žižkovo náměstí 7, 796 01 Prostějov

PaedDr. Petra Pávková, PhDr. Jana Kovařovicová

Terapeutické rodičovství

  Oblastní unie neslyšících Olomouc z. s. Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc  24. ledna 2024 – 31. ledna 2024

Úvodní vzdělávací program pro sociální pracovníky, odborné pracovníky, doprovázející pracovníky v oblasti NRP. Jedná se o 48 vyučovacích hodin, číslo akreditace MPSV A2021/0297-SP.

ANOTACE PROGRAMU

Vzdělávací program je zaměřen na porozumění a možnost praktického využití principů terapeutického rodičovství, které umožňuje zvládat obtíže dětí, které byly vystaveny komplexnímu vývojovému traumatu a trpí závažnými poruchami ve vytváření citového pouta. Program zahrnuje teoretické poznatky i praktické dovednosti a provází účastníky základními principy terapeutického rodičovství – rodič jako bezpečná základna pro dítě, rozvíjení intersubjektivního vztahu rodiče s dítětem, schopnost mentalizace, postoj PACE - hravost, přijetí, empatie a zvídavost, stanovování limitů a obnova vztahu. Program je koncipován tak, aby účastníci mohli nové poznatky aktivně přenášet do rodin, se kterými pracují a pomáhali tak náhradním rodičům lépe reagovat na zjevné i skryté potřeby dětí s vývojovým traumatem a nejistou citovou vazbou. Program zahrnuje také praktický nácvik vhodných výchovných intervencí. 

Termíny: 25. 10. – 27. 10. 2023 a 24. 1. – 26. 1. 2024


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Přihláška   Více

PaedDr. Petra Pávková, PhDr. Jana Kovařovicová

LEKTORKY

PaedDr. Petra Pávková, lektorka

Vystudovala Speciální pedagogiku – obor etopedie na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte.

PhDr. Jana Kovařovicová, psycholožka, terapeutka, lektorka

PhDr. Jana Kovařovicová vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prošla dvěma dlouhodobými sebezkušenostními psychoterapeutickými výcviky (SUR, PBSP), dále řadou střednědobých terapeutických výcviků (Dyadická vývojová psychoterapie (DDP), Terapie hrou, Filiální terapie) a krátkodobých výcviků (SandTherapy, Somaticexperiencing, Motivační rozhovory, My Backpack, Komunikační bedna).


cena: 12.500,- Kč
Časová dotace: 48 hodin

Přihlášky:

Cena vzdělávacího programu: 12.500,- Kč

Přihlášky zasílejte na e-mail eva.kopecka@narucdetem.cz, pokud budete chtít vystavit fakturu, zašlete s přihláškou fakturační údaje, na které fakturu vystavíme.

Bankovní údaje:

Závazně přihlášeni budete po provedení platby.

Číslo účtu: 2301537206/2010

Variabilní symbol: 251023

Kontaktní osoba: Eva Kopecká, tel. 737135217

Vánoční stánek a prodej vánočky Prostějov

  cafe Eden Garden náměstí TG Masaryka  21. prosince 2023

PŘIJĎTE SI KOUPIT VÁNOČKU OD FIRMY LESAFFRE ČESKO

Ve čtvrtek 21. prosince 2023 / od 11:00 do vyprodání v kavárně cafe Eden Garden, nám. TGM Prostějov Užijeme si společně předvánoční atmosféru za doprovodu živých vánočních koled.


Vánoční stánek a prodej vánočky Olomouc

  horní náměstí Olomouc  21. prosince 2023

PŘIJĎTE SI KOUPIT PUNČ, VÁNOČKU, KOKOSKY POMAZÁNKU OD FIRMY LESAFFRE ČESKO

Ve čtvrtek 21. prosince 2023 / 10:00 – 22:00 Vánoční stánek Dobré místo pro život na Horním náměstí, naproti Knihy Dobrovský v Olomouci nebo v kavárně KAFE NA ROHU (Legionářská ulice 1, Olomouc). Užijeme si společně vánoční atmosféru s živými vánočními koledami. Prodej vánoček podporuje i firma Gemo Olomouc.


Mgr. Petra Pitrová, Bc. Pavlína Hrdličková

Úvodní seminář do programu Terapeutické rodičovství

  Palachovo náměstí 1 Olomouc  15. listopadu 2023 – 15. listopadu 2023 | 9:00 - 11:00

Úvodní seminář do programu Terapeutické rodičovství Vás ve zkratce seznámí, o čem Terapeutické rodičovství v náhradní rodinné péči JE.

časová dotace: 2 hodiny


  O lektorovi   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška

Mgr. Petra Pitrová, Bc. Pavlína Hrdličková


Časová dotace: 2 hodiny
Určeno pro: Účastníky programu Terapeutické rodičovství

Viktor Lariš, Anna Baumannová

Vzdělávání pěstounů v oblasti práva

  Palachovo náměstí 1 Olomouc  7. listopadu 2023

Témata:

- Dětská práva (obecně, trestní právo mladistvých)

- Děti a internet (kyberšikana)

- Náhradní rodinná péče obecně (práva širší rodiny na kontakt s dítětem)

- Děti a majetek (založení účtu v bance, dědictví)

Místa:

 - 7.11.2023 Olomouc

- 13.11.2023 Prostějov

- 20.11.2023 Uničov


  O lektorovi   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška

Viktor Lariš, Anna Baumannová

Studenti právnické fakulty.


Časová dotace: 3 hodiny
Určeno pro: Pro pěstouny

PhDr. Eva Klimentová, Ph. D.

Vzdělávání pěstounů - Prostějov

  Žižkovo nám. 7 Prostějov  14. října 2023 | 9:00 - 15:00

Vzdělávání pěstounů Prostějov

Téma:

Náhradní rodinná péče v dokumentárních i jiných filmech

Lektorka: PhDr. Eva Klimentová, Ph. D.

V současné době působí jako odborná asistentka na FF UP Olomouc, kde se věnuje tématům spojeným s oblastí sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a vede andragogické a kazuistické semináře. Dříve pracovala na Okresním úřadě a ve Fondu ohrožených dětí. V roce 2015 získala ocenění nejlepší pedagog FF UP v Olomouci v bakalářských programech a byla hlavní řešitelkou úspěšného projektu Anna (případové studie romské pěstounky). Je hlavní organizátorkou charitativní akce Noc venku Olomouc a spoluřešitelskou projektu Stáří v chudobě.

 

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz


  O lektorovi   Časová dotace   Přihláška

PhDr. Eva Klimentová, Ph. D.


Časová dotace: 6 hodin

Plán vzdělávání prosinec 2023

  13. září 2023

3 vzdělávání 2023 kopie