narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Přijďte si koupit vánočku

  Art avatarka Prostějov  21. prosince 2022 | 11:00 do vyprodání

Náruč dětem, společnost Lesaffre Česko a kavárna Art Avatarka všechny srdečně zvou na netradiční stánkování. Přijďte za námi na máslové vánočky a jiné dobroty. Výtěžek celé akce bude věnován na podporu pěstounských rodin.

Užijeme si společně předvánoční atmosféru za doporovodu živých vánočních koled.

Partneři: Kavárna Art Avatarka, Lesaffre Česko, a.s.


PhDr. Jan Svoboda

Lidský vztah jako klíč ke spokojenému životu

  Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, Olomouc  30. listopadu 2022 | 16:30

Aula bude otevřena půl hodiny před zahájením přednášky.

Cena vstupenky: 270 Kč.

Prodej vstupenek: Mango cafe, Palachovo nám.1, Olomouc, https://www.mangocafe.cz/, otevírací doba: PO - PÁ 7.30 - 18.00

Vstupenku si můžete koupit i online zde:

ONLINE VSTUPENKA


  O lektorovi   Cena   Určeno pro   Více

PhDr. Jan Svoboda

působil jako poradenský psycholog a psychoterapeut. V současné době působí jako vysokoškolský učitel a odborný asistent na katedře školní a pedagogické psychologie Ostravské univerzity


cena: 270 Kč
Určeno pro: širokou veřejnost

PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. a PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.

Zimní vzdělávací víkend pro pěstouny

  Lázně Slatinice, Penzion Majorka  25. února 2022 – 27. února 2022

Témata vzdělávání:
Jak rozvinout identitu dítěte

Poplatky za pobyt
Cena ubytování dospělí                     1042 Kč/celý pobyt
(hradí doprovázející organizace pro pěstouny, kteří si plní povinné vzdělávání)

Cena ubytování děti od 3 do 12 let   600 Kč/celý pobyt
(hradí doprovázející organizace pro dítě pěstouna)

Poplatky za stravu
Cena dospělí                                    1440 Kč/celý pobyt
Cena děti od 3 do 12 let 1033 Kč/celý pobyt
Cena děti do 3 let                           zdarma

Vzdělávání a další služby
Za vzdělávání bude účtováno       250 Kč/hodina
Za hlídání dětí bude účtováno      250 Kč/hodina
(hradí doprovázející organizace)

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování vzdělávání v rozsahu 18 hodin. Poplatek za stravu prosím, uhraďte nejpozději do 20. 2. 2022 na účet 2101428101/2010, variabilní symbol uveďte: 2502. Do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a název své doprovázející organizace.


  O lektorovi   Přihláška   Více

PhDr. Eva Klimentová, Ph.D. a PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.

PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
V současné době působí jako odborná asistentka na FF UP Olomouc, kde se věnuje tématům spojeným s oblastí sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a vede andragogické a kazuistické semináře. Dříve pracovala na Okresním úřadě a ve Fondu ohrožených dětí.V roce 2015 získala ocenění nejlepší pedagog FF UP v Olomouci v bakalářských programech a byla hlavní řešitelkou úspěšného projektu Anna (případové studie romské pěstounky). Je hlavní organizátorkou charitativní akce Noc venku Olomouc a spoluřešitelskou projektu Stáří v chudobě.

PhDr. Ondřej Skopal, Ph.D.
Učí na UP Olomouc, je psycholog s výcvikem rodinné terapie, pracuje jako vedoucí poradny pro alkoholové a jiné závislosti v Poradně P-centrum v Olomouci.


Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz

Kontaktní osoba:
Miluše Bradová, tel.: 604 190 198
E-mail: miluse.bradova@narucdetem.cz


Zodpovědná osoba:
Eva Kopecká, tel.: 737 135 217
E-mail: eva.kopecka@narucdetem.cz


Pro dobu mimo vzdělávání je možno si objednat masáže.

Na setkání s Vámi se těší tým organizace Náruč dětem, z.s.

Přihláška

Powered by BreezingForms

PhDr. Jana Kovařovicová, PaedDr. Petra Pávková

Druhá část vzdělávacího programu Terapeutické rodičovství

  Dům s pečovatelskou službou, Peškova 1, Olomouc  25. ledna 2023 – 27. ledna 2023

Vzdělávací program je zaměřen na porozumění a možnost praktického využití principů terapeutického rodičovství, které umožňuje zvládat obtíže dětí, které byly vystaveny komplexnímu vývojovému traumatu a trpí závažnými poruchami ve vytváření citového pouta.

Program zahrnuje teoretické poznatky i praktické dovednosti a provází účastníky základními principy terapeutického rodičovství – rodič jako bezpečná základna pro dítě, rozvíjení intersubjektivního vztahu rodiče s dítětem, schopnost mentalizace, postoj PACE - hravost, přijetí, empatie a zvídavost, stanovování limitů a obnova vztahu.


  O lektorovi   Cena   Určeno pro   Přihláška   Více

PhDr. Jana Kovařovicová, PaedDr. Petra Pávková

PhDr. Jana Kovařovicová (psycholožka, terapeutka, lektorka)

Vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prošla dvěma dlouhodobými sebezkušenostními psychoterapeutickými výcviky (SUR, PBSP), dále řadou střednědobých terapeutických výcviků (Dyadická vývojová psychoterapie (DDP), Terapie hrou, Filiální terapie) a krátkodobých výcviků (SandTherapy, Somaticexperiencing, Motivační rozhovory, My Backpack, Komunikační bedna). Je certifikovanou konzultantkou a trenérkou DDP

PaedDr. Petra Pávková (lektorka)

Vystudovala Speciální pedagogiku – obor etopedie na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Celý profesionální život se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte. Je odborným garantem a lektorkou výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu.


cena: 7.690,-
Určeno pro: Sociální pracovníky

Podmínkou účasti vzdělávacího programu „Terapeutické rodičovství,“ je absolvování jednodenního semináře.

Přihláška

Powered by BreezingForms

PhDr. David Cichák, Mgr. Hana Heindorferová

Práce s rodinou vlastní i náhradní pro využití v sociální práci

Seminář na objednávku

Co vás v našem kurzu čeká?

Kurz čerpá z několikaletých zkušeností s prací lektorů v rodinném a párovém poradenství/terapii.

Vycházíme z metafory “RODINA JAKO SOCIÁLNÍ DĚLOHA”.

Základním cílem kurzu je seznámit účastníky s teoretickými východisky a základními principy poradenských intervencí zaměřených na práci s rodinou. Jde o celkovou kultivaci pohledu na páry a rodiny a zároveň propracování vlastních vztahových a rodinných témat v rámci malých sebezkušenostních skupin.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen manželským a rodinným poradcům, psychologům, psychoterapeutům, sociálním pracovníkům, kolegům pracujícím v oblasti náhradní rodinné péče, pedagogickým pracovníkům a studentům zajímající se o oblast rodinného a párového poradenství/terapii.

Termíny:

1. setkání 27. - 28. dubna 2023

2. setkání 15. -16. června 2023

3. setkání 14. - 15. září 2023

4. setkání 2. - 3. listopadu 2023

5. setkání 14. - 15. prosince 2023

6. setkání 25. - 26. ledna 2024

7. setkání 7. - 8. března 2024

8. setkání 18. - 19. dubna 2024

 

Cena celého kurzu: 38 000,- Kč. Rezervace místa na kurzu je závazná a možná do 25.1.2023. Platbu je třeba provést nejpozději do 28.2.2023. Počet účastníků kurzu je omezen.

Další informace o kurzu Vám poskytneme na telefonním čísle 737 135 217 nebo e-mailu eva.kopecka@narucdetem.cz. Uzávěrka přihlášek je 31.1.2023.

Číslo akreditace - A2019/1248-SP/VP


  O lektorovi   Cena   Určeno pro   Přihláška

PhDr. David Cichák, Mgr. Hana Heindorferová

PhDr. David Cichák

Vystudoval speciální pedagogiku na UJAK Praha.  Je absolventem Sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii, Komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psychosomatických poruch a Výcviku v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii. Pracuje v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci jako manželský a rodinný poradce, skupinový psychoterapeut, pracovník pro náhradní rodinnou péči.

Mgr. Hana Heindorferová

Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUP v Olomouci. Dále absolvovala mj. Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, Terapie partnerského vztahu a Terapeutická práce s traumatem. Působí jako psycholog, manželský a rodinný poradce, psycholog pro náhradní rodinnou péči, skupinový psychoterapeut, psycholog v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec a v soukromé praxi.


cena: 38.000,- Kč
Určeno pro: Manželské a rodinné poradce, psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky

Přijďte si koupit punč nebo vánočku - JIŽ PROBĚHLO

  Legionářská 1  21. prosince 2022 | 10:00 - 22:00

Náruč dětem, společnost Lesaffre Česko a kavárna Kafe na rohu všechny srdečně zvou na netradiční punčování. Přijďte za námi na dobrý punč, máslové vánočky a jiné dobroty. Výtěžek celé akce bude věnován na podporu pěstounských rodin.

Prodej bude probíhat na dvou místech:

  • Kafe na rohu Olomouc - Legionářská 1, Olomouc
  • Vánoční stánek Dobré místo pro život na Horním náměstí v Olomouci (naproti Sberbank)

Užijeme si společně vánoční atmosféru s živými vánočními koledami.

Partneři: Kafe na rohu Olomouc, Dobré místo pro životLesaffre Česko, a.s., Gemo Olomouc


Bc. Pavlína Hrdličková

Vánoční tvoření

  Žižkovo náměstí 7 Prostějov  6. prosince 2022 | 14:00 - 17:00

Společné tvoření pěstounů s dětmi – výroba vánočních přání, malování na kamínky, výroba stromečků, navlékání korálků.

Termíny:

Prostějov – 6.12.2022 od 14:00 - 17:00

Olomouc – 7.12.2022 od 14:00 - 17:00

Cena: 300,- Kč (pěstounům hradí doprovázející organizace)


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Přihláška

Bc. Pavlína Hrdličková


cena: 300,- Kč
Časová dotace: 3 hodiny

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Petra Klevetová, Leticie Adamy

Vzdělávání pro pěstouny - práva dětí z pohledu dítěte

  Uničov Nemocniční 270  29. listopadu 2022 | 9:00 - 12:00

Téma: Práva dětí z pohledu dítěte

Termíny:

Olomouc: 1. 11. 2022 od 9:00 – 12:00

Prostějov: 8.11. 2022 od 16:00 – 19:00

Uničov: 29. 11. 2022 od 9:00 – 12:00 


  O lektorovi   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška

Mgr. Petra Klevetová, Leticie Adamy

Mgr. Petra Klevetová

Lektorka je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, magisterský obor Charitativní a sociální práce se zaměřením na rodinu. V současné době pracuje jako doprovázející pracovnice organizace Náruč dětem, z.s. a vede poradnu Bílého kruhu bezpečí v Olomouci.

Leticie Adamy

Studentkou Právnické fakulty v Olomouci.


Časová dotace: 3 hodiny
Určeno pro: Pro pěstouny

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Barbora Kovářová

Vzdělávání pro pěstouny

  Uničov Nemocniční 270  25. října 2022 | 9:00 - 12:00

Téma:

Kontakt dítěte v PP s biologickou rodinou pohledem pěstouna

Pro více informací kontaktujte:

Miluše Bradová, tel.: 604 190 198, e-mail: miluse.bradova@narucdetem.cz


  O lektorovi   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška

Mgr. Barbora Kovářová


Časová dotace: 3 hodiny
Určeno pro: Pro pěstouny

Přihláška

Powered by BreezingForms

PhDr. Jana Kovařovicová, PaedDr. Petra Pávková

Terapeutické rodičovství

  penzion Töde, Hrnčířská 128/14, Olomouc  19. října 2022 – 21. října 2022

Vzdělávací program je zaměřen na porozumění a možnost praktického využití principů terapeutického rodičovství, které umožňuje zvládat obtíže dětí, které byly vystaveny komplexnímu vývojovému traumatu a trpí závažnými poruchami ve vytváření citového pouta. Program zahrnuje teoretické poznatky i praktické dovednosti a provází účastníky základními principy terapeutického rodičovství – rodič jako bezpečná základna pro dítě, rozvíjení intersubjektivního vztahu rodiče s dítětem, schopnost mentalizace, postoj PACE - hravost, přijetí, empatie a zvídavost, stanovování limitů a obnova vztahu. Program je koncipován tak, aby účastníci mohli nové poznatky aktivně přenášet do rodin, se kterými pracují a pomáhali tak náhradním rodičům lépe reagovat na zjevné i skryté potřeby dětí s vývojovým traumatem a nejistou citovou vazbou. Program zahrnuje také praktický nácvik vhodných výchovných intervencí.

Závazně přihlášení budete po provedení platby na číslo účtu: 2001870963/2010, variabilní symbol: 19102022.


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

PhDr. Jana Kovařovicová, PaedDr. Petra Pávková

PhDr. Jana Kovařovicová

psycholožka, terapeutka, lektorka

PhDr. Jana Kovařovicová vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prošla dvěma dlouhodobými sebezkušenostními psychoterapeutickými výcviky (SUR, PBSP), dále řadou střednědobých terapeutických výcviků (Dyadická vývojová psychoterapie (DDP), Terapie hrou, Filiální terapie) a krátkodobých výcviků (SandTherapy, Somaticexperiencing, Motivační rozhovory, My Backpack, Komunikační bedna). Je certifikovanou konzultantkou a trenérkou DDP.

PaedDr. Petra Pávková

lektorka

Vystudovala Speciální pedagogiku – obor etopedie na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Celý profesionální život se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte. Je odborným garantem a lektorkou výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu.


cena: 7.690,- Kč
Časová dotace: 48 hodin
Určeno pro: Pro sociální pracovníky, doprovázející pracovníky v oblasti NRP

Pokud budete chtít vystavit fakturu, zašlete s přihláškou fakturační údaje, na které fakturu vystavíme. Kontaktní osoba: Eva Kopecká, tel. 737 135 217.

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Barbora Kovářová

Vzdělávání pro pěstouny

  Žižkovo náměstí 7 Prostějov  13. října 2022 | 9:00 - 12:00

Téma:

Kontakt dítěte v PP s biologickou rodinou pohledem pěstouna

Pro více informací kontaktujte:

Miluše Bradová, tel.: 604 190 198, e-mail: miluse.bradova@narucdetem.cz


  O lektorovi   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška

Mgr. Barbora Kovářová


Časová dotace: 3 hodiny
Určeno pro: Pro pěstouny

Přihláška

Powered by BreezingForms

Mgr. Barbora Kovářová

Vzdělávání pro pěstouny

  Palachovo náměstí Olomouc  6. října 2022 | 9:00 - 12:00

Téma:

Kontakt dítěte v PP s biologickou rodinou pohledem pěstouna

Pro více informací kontaktujte:

Miluše Bradová, tel.: 604 190 198, e-mail: miluse.bradova@narucdetem.cz


  O lektorovi   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška

Mgr. Barbora Kovářová


Časová dotace: 3 hodiny
Určeno pro: Pro pěstouny

Přihláška

Powered by BreezingForms

Den otevřených dveří v Prostějově

  Žižkovo nám. 7 Prostějov  13. září 2022 | 10:00 - 16:00

Zveme Vás s otevřenou Náručí. Přijďte s námi chvíli pobýt. Dejte nám příležitost osobně poděkovat a zároveň posdílet, co jsme za rok zvládli a co plánujeme dalšího. Rádi se setkáme s novými zájemci o pěstounství a předáme jim informace k NRP. Těšíme se na Vás s dobrým občerstvením.


  Určeno pro
Určeno pro: Pro veřejnost