narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Mgr. Petr Kosek

Vzdělávání pro pěstouny - Dramaterapie

  Palachovo náměstí 1, Olomouc  26. června 2024 | 9:00 - 12:00

Zveme Vás na vzdělávání na téma:

Dramaterapie

Dramaterapie je terapeutická disciplína, která aktivně využívá prostředků hry v práci s klienty. Samotná práce přes hru je velice vhodná pro práci s dětmi, protože zatímco dospělí lidé o svých problémech mluví, děti si o nich hrají. Kromě možnosti řešit své problémy hra nabízí i prostor pro rozvoj schopností potřebných pro život - od tréninku spolupráce ve hře a navazování vztahu, po schopnost strukturovat herní materiál, či možnost v chráněném prostředí trénovat schopnost seberegulace. Během workshopu si představíme dramaterapii, význam a smysl hry v životě a jak tyto principy aplikovat při hraní her se svými dětmi.


  O lektorovi   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška

Mgr. Petr Kosek

Mgr. Petr Kosek

Vystudoval speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii na Univerzitě Palackého spolu s čtyřletým výcvikem v dramaterapeutickém přístupu Vývojové Proměny. Dále absolvoval kurz neurodramatické hry, který propojuje teorii vývoje hry spolu s teorií attachmentu a neurobiologií. Pracoval pět let s dětmi v mateřské škole, tři roky s lidmi s mentálním postižením a čtyři roky vedl dramaterapeutickou skupinu v dětské psychiatrické léčebně ve Šternberku.


Časová dotace: 3 hodiny
Určeno pro: Pro pěstouny

Ing. Michal Klíma, Mgr. Martina Němcová

Most doprovázení - vzdělávání

  Bělecký mlýn, Zdětín 71  30. května 2024 – 31. května 2024

TÉMA: MINIPRIDE – PŘÍPRAVA PĚSTOUNŮ

akreditace MPSV ČR: A2020/0807-SP/VP

Časová dotace vzdělávání: 20 h

Kurz je určen pro pracovníky s cílovou skupinou ohrožených dětí a jejich rodinami (sociální pracovníky OSPOD, pracovníky organizací pověřených k výkonu SPOD či vedoucí pracovníky těchto organizaci s cílem poznat více model PRIDE). Nabízí účastníkům základní vhled do systému 14 kroků, i do přípravy zájemců o náhradní rodinnou péči v modelu PRIDE. V průběhu kurzu se zaměřuje na týmovou spolupráci kolem ohroženého dítěte v systému sociálně-právní ochraně dětí, účastníci si budou moci vyzkoušet některé aktivity z přípravy PRIDE a seznámí se s potřebnými kompetencemi náhradního rodiče a s tématy, na které se příprava PRIDE zaměřuje.

CENA: 5.900,- Kč (v ceně je ubytování a strava)

Přihlášky zasílejte: eva.kopecka@narucdetem.cz, v případě vystavení faktury, zašlete fakturační údaje, případné dotazy tel: 737 135 217

Platbu zasílejte na číslo účtu: 2001870963/2010, variabilní symbol: 252623


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška

Ing. Michal Klíma, Mgr. Martina Němcová

Ing. Michal Klíma je lektorem programu PRIDE, od roku 2014 pracuje v organizaci Dobrá rodina, kde se věnuje doprovázení pěstounů, lektorování a přípravám náhradních rodičů. S manželkou je také pěstounem na přechodnou dobu. Původně elektroinženýr se vrátil k sociální práci velkým obloukem, před mnoha lety pracoval s ohroženými dětmi ve Středisku pro děti a mládež v Modřanech.

Mgr. Martina Němcová měla možnost pracovat v oblasti náhradní rodinné péče na různých pozicích a s různými kompetencemi od převážně administrativní činnosti po současné doprovázení pěstounských rodin. Jako úřednice krajského úřadu měla v letech 2004 – 2011 na starosti agendu zprostředkování náhradní rodinné péče. Od roku 2006 se podílela na vedení příprav budoucích náhradních rodičů před přijetím dítěte do rodiny. V současné době pracuje v Poradně pro rodinu Pardubického kraje a v organizaci Křídla pro pěstouny jako klíčový pracovník.


cena: 5.900,- Kč (v ceně je ubytování a strava)
Časová dotace: 20 hodin
Určeno pro: Sociální pracovníky, odborné pracovníky, psychology, terapeuty

Leticie Adamy

Právní otázky v náhradní rodinné péči

  Uničov, Nemocniční 270  6. května 2024 | 9:00 - 12:00

V první části se budeme věnovat obecné právní problematice náhradní rodinné péče:

právní úprava, rozdíly mezi jednotlivými druhy NRP, práva a povinnosti pečujících

osob, pěstounů, osvojitelů, nárok na finanční příspěvky atd. Ve druhé části se

zaměříme na režim dědictví v jednotlivých módech NRP.

 

Termíny:

Uničov: 30. 4. 2024

Olomouc: 6. 5. 2024

Prostějov: 10. 5. 2024

 

Přihlášky zasílejte na email: narucdetem@narucdetem.cz


  O lektorovi   Časová dotace   Přihláška

Leticie Adamy

studentka 3. ročníku Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Pocházím z Prahy s Náručí dětem spolupracuji již druhým rokem, zajímám se o trestní a mezinárodní právo.


Časová dotace: 3 hodiny

Předmájová veselice

  RCO Olomouc  13. dubna 2024

Být náhradním rodičem dítěti, které prožilo v raném dětství ztrátu, zneužívání či bylo týráno je opravdu náročným úkolem. My si nesmírně vážíme každého kdo se na tuto dlouhou a nelehkou přesto krásnou cestu vydal. I letos bychom chtěli pěstounům poděkovat formou předmájové veselice!

Pojďte s námi oslavit pěstounství na 2. ročníku Předmájové veselice!

Hrát k poslechu bude Cimbal hell band. Tombola nebude chybět. 

IMG 9439


PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

Vzdělávání pro pěstouny - Proč je pro dítě důležitý kontakt s biologickou rodinou

  Palachovo náměstí 1 Olomouc  9. dubna 2024 | 9:00 - 12:00

Proč je pro dítě důležitý kontakt s biologickou rodinou

Lektorka:

PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

V současné době působí jako odborná asistentka na FF UP Olomouc, kde se věnuje tématům spojeným s oblastí sociální práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a vede andragogické a kazuistické semináře.

 

Termíny:

Olomouc: 9. 4. 2024

Prostějov: 26. 4. 2024

 


  O lektorovi   Časová dotace

PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.


Časová dotace: 3 hodiny

Bc. Eva Protivová

Pekařská dílna - vzdělávání

  Lesaffre Česko, a.s.  23. března 2024 | 9:00 - 14:00

NASTAVOVÁNÍ KOMUNIKACE S DÍTĚTEM PŘI TVOŘIVÝCH ČINNOSTECH – PEKAŘSKÁ DÍLNA

Program

V prostorách firmy Lesaffre Česko, a.s. v Olomouci proběhne příjemné voňavě-tvořivé sobotní setkání pěstounských rodin. Na programu je prohlídka pekařské dílny a strojů, ukázka přípravy těsta, vlastní tvarování a zdobení těsta, pečení, poznávání surovin podle chutí a vůní, pokus s kváskem – a v závěru předání upečených výrobků.

Přihlášky s počtem účastníků (dětí a dospělých) je nutné hlásit svému klíčovému pracovníkovi Náruče dětem.

Cena: 300 Kč / hodina

Čas

9:00 – 14:00

(účastníci získají potvrzení na 5 hodin vzdělávání)


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro

Bc. Eva Protivová

Lektorka je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, magisterský obor Charitativní a sociální práce se zaměřením na rodinu. V současné době pracuje jako doprovázející pracovnice organizace Náruč dětem, z.s.


cena: 300,- Kč
Časová dotace: 5 hodin
Určeno pro: Pěstounské rodiny

Bc. Pavlína Hrdličková Bc. Gabriela Zajíčková

Velikonoční tvoření

  MC Donald’s, Náměstí Hrdinů 447/1  19. března 2024 | 15:00 - 18:00

Zveme Vás na "Velikonoční tvoření" pěstounů s dětmi, které jsme pro Vás připravili ve spolupráci s firmou Kleiblová s.r.o. v prostorách MC Donald's v Prostějově a v Olomouci. Tvoření s dětmi je praktickou vzdělávací aktivitou, na kterou navazujeme během workshopů. Občerstvení bude zajištěno.

Termíny:

Olomouc: 19. 3. 2024

Prostějov: 26. 3. 2024

Přihlášky zasílejte na email: miluse.bradova@narucdetem.cz

 


  O lektorovi   Časová dotace   Určeno pro

Bc. Pavlína Hrdličková Bc. Gabriela Zajíčková


Časová dotace: 3 hodiny
Určeno pro: Pěstounské rodiny

Lektor: Ing.  Jan Hruškovský

Děti a IT. Pohled do života dětí na IT a sociálních sítích.

  Olomouc, Palachovo náměstí 1  2. března 2024 | 9:00 - 12:00

Téma: 

Tráví vaše dítě hodně času na PC a telefonem v ruce? Nejjednodušší je užívání IT zakazovat a zvětšovat barieru mezi dítětem a vámi. Není lepší vědět k čemu dítě IT používá a podle toho se zařídit? Děti musí umět s IT pracovat, jinak z nich nevychováme zdravě sebevědomé lidi a zároveň budou diskvalifikované na pracovním trhu. Seminář Vás seznámí s IT prostředím, ve kterém se dítě a tanager pohybují. Upozorní vás na nástrahy, které na ně číhají v prostředí aplikací, her a sociálních sítí. Mé motto je: kontrolovat po dohodě s dítětem, ne zakazovat. Rodiče uvede do problematiky umělé inteligence. Posluchače seznámím s vlastními postřehy a problémy při výchově dítěte v pěstounské péči.


  O lektorovi   Časová dotace   Více

Lektor: Ing.  Jan Hruškovský

Pracoval jako vedoucí projektu tvorby aplikací pro smartphony. V praxi vyhodnocoval reakce uživatelů při ovládaní aplikací. Pracoval jako šéf marketingu v profesionálním fotbalovém klubu. Má dítě v pěstounské péči. Zná problematiku z obou stran pohledu.


Časová dotace: 4 - 6

Termín

Olomouc: 3. 2. 2024

Prostějov: 2. 3. 2024

Čas

Olomouc:

9:00 – 15:00

Prostějov:

9:00 – 15:00

Místo konání

Prostory organizace Náruč dětem, 1. patro, Palachovo náměstí 1, Olomouc – v blízkosti Terezské brány.

Prostějov, Žižkovo náměstí 7, 796 01 Prostějov

PaedDr. Petra Pávková, PhDr. Jana Kovařovicová

Terapeutické rodičovství

  Oblastní unie neslyšících Olomouc z. s. Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc  24. ledna 2024 – 31. ledna 2024

Úvodní vzdělávací program pro sociální pracovníky, odborné pracovníky, doprovázející pracovníky v oblasti NRP. Jedná se o 48 vyučovacích hodin, číslo akreditace MPSV A2021/0297-SP.

ANOTACE PROGRAMU

Vzdělávací program je zaměřen na porozumění a možnost praktického využití principů terapeutického rodičovství, které umožňuje zvládat obtíže dětí, které byly vystaveny komplexnímu vývojovému traumatu a trpí závažnými poruchami ve vytváření citového pouta. Program zahrnuje teoretické poznatky i praktické dovednosti a provází účastníky základními principy terapeutického rodičovství – rodič jako bezpečná základna pro dítě, rozvíjení intersubjektivního vztahu rodiče s dítětem, schopnost mentalizace, postoj PACE - hravost, přijetí, empatie a zvídavost, stanovování limitů a obnova vztahu. Program je koncipován tak, aby účastníci mohli nové poznatky aktivně přenášet do rodin, se kterými pracují a pomáhali tak náhradním rodičům lépe reagovat na zjevné i skryté potřeby dětí s vývojovým traumatem a nejistou citovou vazbou. Program zahrnuje také praktický nácvik vhodných výchovných intervencí. 

Termíny: 25. 10. – 27. 10. 2023 a 24. 1. – 26. 1. 2024


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Přihláška   Více

PaedDr. Petra Pávková, PhDr. Jana Kovařovicová

LEKTORKY

PaedDr. Petra Pávková, lektorka

Vystudovala Speciální pedagogiku – obor etopedie na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte.

PhDr. Jana Kovařovicová, psycholožka, terapeutka, lektorka

PhDr. Jana Kovařovicová vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prošla dvěma dlouhodobými sebezkušenostními psychoterapeutickými výcviky (SUR, PBSP), dále řadou střednědobých terapeutických výcviků (Dyadická vývojová psychoterapie (DDP), Terapie hrou, Filiální terapie) a krátkodobých výcviků (SandTherapy, Somaticexperiencing, Motivační rozhovory, My Backpack, Komunikační bedna).


cena: 12.500,- Kč
Časová dotace: 48 hodin

Přihlášky:

Cena vzdělávacího programu: 12.500,- Kč

Přihlášky zasílejte na e-mail eva.kopecka@narucdetem.cz, pokud budete chtít vystavit fakturu, zašlete s přihláškou fakturační údaje, na které fakturu vystavíme.

Bankovní údaje:

Závazně přihlášeni budete po provedení platby.

Číslo účtu: 2301537206/2010

Variabilní symbol: 251023

Kontaktní osoba: Eva Kopecká, tel. 737135217

Vánoční stánek a prodej vánočky Prostějov

  cafe Eden Garden náměstí TG Masaryka  21. prosince 2023

PŘIJĎTE SI KOUPIT VÁNOČKU OD FIRMY LESAFFRE ČESKO

Ve čtvrtek 21. prosince 2023 / od 11:00 do vyprodání v kavárně cafe Eden Garden, nám. TGM Prostějov Užijeme si společně předvánoční atmosféru za doprovodu živých vánočních koled.