narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

PhDr. David Cichák a Mgr. Hana Heindorferová

Most doprovázení - vzdělávání

  Bělecký mlýn  25. května 2023 – 26. května 2023

Zveme vás na dvoudenní vzdělávání plné akreditovaných seminářů.

Semináře pro sociální pracovnice a pracovníky OSPOD, psychology a terapeuty, doprovázející pracovnice a pracovníky doprovodných organizací. 

Téma akreditovaných seminářů:

Psychický vývoj dítěte od narození do dospívání - pro využití v sociální práci (číslo akreditace: A2022/0595 - SP/PC/VP)

- jednotlivé aspekty vývoje dítěte, které vyrůstá ve své biologické rodině, nebo mimo ni. Situace, které vedou ke vzniku vývojového traumatu u dětí a možnostem jeho léčení.

- předpoklady zdravého psychického vývoje dětí. Vývoj jeho vztahu jednak k rodičům (biologickým a také náhradním)

- jednotlivé vývojové etapy až do dospívání. Konkrétní zkušenosti z praxe, práce s náhradními rodinami a traumatizovanými dětmi.

Psychický vývoj dítěte v dospívání a separace z rodiny - pro využití v sociální práci (číslo akreditace: A2022/0596 - SP/PC/VP)

- jednotlivé aspekty vývoje dítěte v období dospívání - od začátku puberty až po finální separaci z rodiny.

- mapování vývoje jeho vztahu k rodině. 

- konkrétní zkušenosti z praxe, práce s rodinami a dospívajícími dětmi, specifika rozhovoru s dospívajícími.


  O lektorovi   Cena   Určeno pro   Přihláška   Více

PhDr. David Cichák a Mgr. Hana Heindorferová

PhDr. David Cichák

Vystudoval speciální pedagogiku na UJAK Praha.  Je absolventem Sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii, Komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psychosomatických poruch a Výcviku v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii. Pracuje v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci jako manželský a rodinný poradce, skupinový psychoterapeut, pracovník pro náhradní rodinnou péči.

Mgr. Hana Heindorferová

Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUP v Olomouci. Dále absolvovala mj. Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, Terapie partnerského vztahu a Terapeutická práce s traumatem. Působí jako psycholog, manželský a rodinný poradce, psycholog pro náhradní rodinnou péči, skupinový psychoterapeut, psycholog v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec a v soukromé praxi.


cena: 4.590,- (v ceně vzdělávání - ubytování, strava, masáž)
Určeno pro: Sociální pracovníky

Cena: 4.590,- (v ceně vzdělávání - ubytování, strava, masáž)

V případě vystavení faktury - zašlete fakturační údaje na eva.kopecka@narucdetem.cz, případné dotazy tel.: 737 135 217

Platbu zasílejte na číslo účtu: 2001870963/2010, variabilní symbol: 252623

Marek Herman a Jiří Halda

Přednáška - Rodičovská bezdradnost

  Kino Metropol  15. května 2023

Pojďte si s námi poslechnout o Procházce po vývoji dětí a dospívajícíh. Skvělá příležitost obohatit se novými informacemi v oblasti výchovy dětí. 


  O lektorovi   Cena   Určeno pro   Více

Marek Herman a Jiří Halda

Mgr. Jiří Halda je speciální pedagog, lektor a rodinný terapeut. Orientuje se na poruchy chování a učení a rodinné vztahy. To, že poruchy vychází z chybných rodinných vzorů, je dávno známo. Proto je problém dítěte vždy problémem celé rodiny. Orientuje se tedy na rodinu jako organismus, kde má být všem dobře a všichni si mají být jisti svým místem.

PhDr. Marek Herman je učitel tělesné a občanské výchovy, spisovatel, lektor osobního rozvoje. Ve svých vlastních seminářích se soustředí zejména na sebepoznání a výchovu dětí do šesti let.


cena: 290,- Kč
Určeno pro: Veřejnost

Vstupné: 290 Kč předprodej online i osobně v kině Metropol https://www.kinometropol.cz

Přednáška je určena pro dospělé! Prosíme přijďte bez dětí.

Bc. Andrea Radomská, Dis

Vzdělávání - Jak zvládnout ztrátu blízké osoby

  Palachovo náměstí Olomouc  18. dubna 2023 | Olomouc 9:00 - 12:00, Prostějov 15:30 - 18:30

Jak zvládnout ztrátu blízké osoby?

Lektorka: Bc. Andrea Radomská, Dis

Vystudovala střední zdravotnickou školu, charitativní a sociální práci na Vyšší  odborné škole Caritas v Olomouci a bakalářské studium sociální práce na UP v Olomouci. Studovala jednooborovou psychologii na IPU v Praze a v roce 2010 dokončila studium poradenské psychologie na Katedře teorie v Brně. V současné době dokončuje magisterské studium sociální práce na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Pracuje jako terapeut, koordinátor hospicové a podpůrné péče, poradce pro pozůstalé a supervizor v Dobrovolnickém centru ADRA Havířov, externě spolupracuje se sociálními zařízeními a Domovy pro seniory, kde se mimo jiné intenzivně věnuje zavádění hospicové   paliativní péče v těchto zařízeních. V rámci spolupráci s mobilními i kamennými hospici se věnuje doprovázení umírajících, práci s pozůstalými dětmi i dospělými a perinatální hospicové péči.

Olomouc 9:00 - 12:00

Prostějov 15:30 - 18:30

Přihlášky zasílejte na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz


  O lektorovi   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška

Bc. Andrea Radomská, Dis


Časová dotace: 3 hodiny
Určeno pro: Pro pěstouny

Předmájová veselice

  RCO Olomouc  15. dubna 2023 | 19:00 - 01:00

Hrát k tanci a poslechu bude cimbálová muzika Poštár, která hraje na cimbál i rockové pecky. Program plný překvapení provází Martina Kvítko Procházková, nebude chybět ani tombola. 

Akce se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana olomouckého kraje Mgr. Ivo Slavotínka. 

Společně se poveselit a vyjádřit uznání přijde patron akce herec Adrian Jastraban, zástupci krajského úřadu olomouckého kraje a další významní hosté. 

2023 04 veselice program


  Cena   Určeno pro   Více
cena: 250 ,- Kč
Určeno pro: Veřejnost a pěstouny

Online vstupenky koupíte zde

Lístky lze nakoupit i přes QR kód na obrázku akce, nebo na tel. čísle: 737 135 217

Partnery akce jsou: Olomoucký kraj, Gemo, Rádio Haná, hudební skupina Poštár, firma Lesaffre, RCO - regionální centrum Olomouc, Projekt "Podpora sociální práce, sociálních služeb a neformálně pečujících na území Olomouckého kraje", reg. č. CZ.03.02.02./00/22_006/0000381, je spolufinancován Evropských sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. 

Program Předmájové veselice

  RCO Olomouc  15. dubna 2023

2023 04 veselice program


Bc. Pavlína Hrdličková

Pekařská dílna - vzdělávání

  Lesaffre Česko, a.s.  25. března 2023 | 9:00 - 14:00

NASTAVOVÁNÍ KOMUNIKACE S DÍTĚTEM PŘI TVOŘIVÝCH ČINNOSTECH – PEKAŘSKÁ DÍLNA

Program:

V prostorách firmy Lesaffre Česko, a.s. v Olomouci proběhne příjemné voňavě-tvořivé sobotní setkání pěstounských rodin. Na programu je prohlídka pekařské dílny a strojů, ukázka přípravy těsta, vlastní tvarování a zdobení těsta, pečení, poznávání surovin podle chutí a vůní, pokus s kváskem – a v závěru předání upečených výrobků.

Lektorka: Bc. Pavlína Hrdličková

- Odborná pracovnice Náruče dětem. 

Přihlášky s počtem účastníků (dětí a dospělých) je nutné zaslat předem na e-mail: narucdetem@narucdetem.cz nebo telefonicky na číslo 604 190 198

Cena: 300 Kč / hodina


  O lektorovi   Cena   Časová dotace

Bc. Pavlína Hrdličková


cena: 300,- Kč
Časová dotace: 5 hodin

PhDr. David Cichák, Mgr. Hana Heindorferová

Práce s rodinou vlastní i náhradní pro využití v sociální práci

Seminář na objednávku

KURZ PŘELOŽEN NA ROK 2024

 

Co vás v našem kurzu čeká?

Kurz čerpá z několikaletých zkušeností s prací lektorů v rodinném a párovém poradenství/terapii.

Vycházíme z metafory “RODINA JAKO SOCIÁLNÍ DĚLOHA”.

Základním cílem kurzu je seznámit účastníky s teoretickými východisky a základními principy poradenských intervencí zaměřených na práci s rodinou. Jde o celkovou kultivaci pohledu na páry a rodiny a zároveň propracování vlastních vztahových a rodinných témat v rámci malých sebezkušenostních skupin.

Komu je kurz určen?

Kurz je určen manželským a rodinným poradcům, psychologům, psychoterapeutům, sociálním pracovníkům, kolegům pracujícím v oblasti náhradní rodinné péče, pedagogickým pracovníkům a studentům zajímající se o oblast rodinného a párového poradenství/terapii. 

Cena celého kurzu: 38 000,- Kč. Počet účastníků kurzu je omezen.

Další informace o kurzu Vám poskytneme na telefonním čísle 737 135 217 nebo e-mailu eva.kopecka@narucdetem.cz

Číslo akreditace - A2019/1248-SP/VP


  O lektorovi   Cena   Určeno pro   Přihláška

PhDr. David Cichák, Mgr. Hana Heindorferová

PhDr. David Cichák

Vystudoval speciální pedagogiku na UJAK Praha.  Je absolventem Sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii, Komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psychosomatických poruch a Výcviku v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii. Pracuje v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci jako manželský a rodinný poradce, skupinový psychoterapeut, pracovník pro náhradní rodinnou péči.

Mgr. Hana Heindorferová

Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUP v Olomouci. Dále absolvovala mj. Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, Terapie partnerského vztahu a Terapeutická práce s traumatem. Působí jako psycholog, manželský a rodinný poradce, psycholog pro náhradní rodinnou péči, skupinový psychoterapeut, psycholog v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec a v soukromé praxi.


cena: 38.000,- Kč
Určeno pro: Manželské a rodinné poradce, psychology, psychoterapeuty, sociální pracovníky

Vzdělávání pro pěstouny Masopust

  Slatinice obecní dvůr  18. února 2023

Téma:

Podpora citové vazby mezi pečující osobou a dítětem formou attachmentových aktivit.

Doprava:

  • Pro ty, kteří se na místo dopraví sami, bude sraz ve 12:50 hodin na Obecním dvoře Slatinice.
  • Pro ty, kteří budou chtít jet společným autobusem z Olomouce: Autobus jede z Olomouce, tržnice plocha ve 12:15 hodin. Autobus zpátky do Olomouce jede ze Slatinic v 16:05.

Na Masopustu se můžete těšit na živou muziku, harmonikáře, zabijačkové dobroty.

Dospělí i děti masky s sebou (alespoň škrabošky). 

Start Masopustu ve 13:00 hodin v Obecním dvoře Slatinice.


  Časová dotace   Určeno pro
Časová dotace: 3 hodiny
Určeno pro: Pěstounské rodiny

PhDr. Jana Kovařovicová, PaedDr. Petra Pávková

Druhá část vzdělávacího programu Terapeutické rodičovství

  Dům s pečovatelskou službou, Peškova 1, Olomouc  25. ledna 2023 – 27. ledna 2023

Vzdělávací program je zaměřen na porozumění a možnost praktického využití principů terapeutického rodičovství, které umožňuje zvládat obtíže dětí, které byly vystaveny komplexnímu vývojovému traumatu a trpí závažnými poruchami ve vytváření citového pouta.

Program zahrnuje teoretické poznatky i praktické dovednosti a provází účastníky základními principy terapeutického rodičovství – rodič jako bezpečná základna pro dítě, rozvíjení intersubjektivního vztahu rodiče s dítětem, schopnost mentalizace, postoj PACE - hravost, přijetí, empatie a zvídavost, stanovování limitů a obnova vztahu.


  O lektorovi   Cena   Určeno pro   Přihláška   Více

PhDr. Jana Kovařovicová, PaedDr. Petra Pávková

PhDr. Jana Kovařovicová (psycholožka, terapeutka, lektorka)

Vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prošla dvěma dlouhodobými sebezkušenostními psychoterapeutickými výcviky (SUR, PBSP), dále řadou střednědobých terapeutických výcviků (Dyadická vývojová psychoterapie (DDP), Terapie hrou, Filiální terapie) a krátkodobých výcviků (SandTherapy, Somaticexperiencing, Motivační rozhovory, My Backpack, Komunikační bedna). Je certifikovanou konzultantkou a trenérkou DDP

PaedDr. Petra Pávková (lektorka)

Vystudovala Speciální pedagogiku – obor etopedie na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Celý profesionální život se věnuje pěstounským a adoptivním rodinám. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte. Je odborným garantem a lektorkou výcviku pro odborníky pracující s dětmi s poruchami attachmentu.


cena: 7.690,-
Určeno pro: Sociální pracovníky

Podmínkou účasti vzdělávacího programu „Terapeutické rodičovství,“ je absolvování jednodenního semináře.

Přihláška

Powered by BreezingForms

Přijďte si koupit vánočku

  Art avatarka Prostějov  21. prosinec 2022 | 11:00 do vyprodání

Náruč dětem, společnost Lesaffre Česko a kavárna Art Avatarka všechny srdečně zvou na netradiční stánkování. Přijďte za námi na máslové vánočky a jiné dobroty. Výtěžek celé akce bude věnován na podporu pěstounských rodin.

Užijeme si společně předvánoční atmosféru za doporovodu živých vánočních koled.

Partneři: Kavárna Art Avatarka, Lesaffre Česko, a.s.