narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

 

Naše poslání

Posláním organizace Náruč dětem je doprovázet rodiny v krizi na cestě k jejich uzdravení, podílet se na vytváření přirozeného prostředí, ve kterém mohou děti prožít spokojené dětství.

Hodnoty organizace

 • Otevřenost
 • Spolupráce
 • Zodpovědnost
 • Rozvoj
 • Respekt

 Cíle organizace

 • Zmírňovat negativní dopad odloučení dítěte od biologické rodiny, formou doprovázení náhradních rodin
 • Zvyšovat toleranci okolí vůči rodinám, které procházejí kritickým obdobím
 • Podporovat otevřenost lidí pro přijaté děti a jejich citlivé vnímání pro potřeby dětí
 • Propojovat sociální, pedagogickou a psychologickou oblast při řešení krizové situace

Organizace Náruč dětem poskytuje služby v souladu s následujícími zásadami:

 • Je respektována identita dítěte i pečujících osob.
 • Je kladen důraz na práci s historií dítěte, prohlubování sounáležitosti s biologickou rodinou.
 • Prostřednictvím vzdělávání je kladen důraz na rozvíjení rodičovských kompetencí pečujících osob.
 • Je kladen důraz na tzv. terapeutické rodičovství.
 • Jsou zprostředkovány návazné služby s dalšími odborníky zajišťujícími řešení problematiky náhradní rodinné péče.
 • Je cíleně rozvíjena spolupráce s organizacemi, institucemi v oblasti práv dětí a náhradní rodinné péče.

Poskytované služby

 • Doprovázení pěstounských rodin
 • Vzdělávání
 • Poradenství rodinám v konfliktu

 

Představenstvo spolku:

Předsedkyně: Eva Kopecká

 

Rada spolku:

 • Bc. Veronika Čtvrtlíková
 • Mgr. Petra Matoušková
 • Bc. Lucie Mokrá

 

Dokumenty

Stanovy spolku ke stažení zde

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015