narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

 

Naše poslání

Posláním Náruče dětem je být průvodcem pěstounovi a jeho rodině na cestě k vytváření bezpečného a láskyplného domova, doprovázení rodiny v krizi na cestě k jejich uzdravení, podílet se na vytváření přirozeného prostředí, ve kterém mohou děti prožít spokojené dětství. A to na základě uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče, kterou se upravují práva a povinnosti pěstounů.

Hodnoty organizace

 • Otevřenost
 • Spolupráce
 • Zodpovědnost
 • Rozvoj
 • Respekt

 Cíle organizace

 • Kvalitně plnit zákonné povinnosti pověřené osoby dle právních předpisů
 • Podpořit fungování pěstounských rodin
 • Podporovat pěstouny v situacích běžných i zátěžových
 • Zprostředkovat a zajišťovat odborné služby podle individuální potřeby rodiny
 • Předcházení syndromu vyhoření pěstounů poskytováním adekvátní odlehčovací péče
 • Edukovaný pěstoun, který má k dispozici potřebné informace v oblasti péče o dítě
 • Dítě v PP v bezpečném kontaktu s biologickými rodiči či osobami blízkými
 • Podpořený pěstoun znalý svých práv a povinností
 • Kompetentní pěstoun
 • Informovaná veřejnost v oblasti náhradnní rodinné péče

Organizace Náruč dětem poskytuje služby v souladu s následujícími zásadami:

 • Podpora rodinného prostředí
 • Podpora bezpečného kontaktu s biologickou rodinou
 • Rovný přístup ke všem klientům
 • Je respektována identita dítěte i pěčujících osob
 • Je kladen důraz na práci s historií dítěte, prohlubování sounáležitosti s biologickou rodinou
 • Prostřednictvím vzdělávání je kladen důraz na rozvíjení rodičovských kompetencí pečujícíh osob
 • Je kladen důraz na tzv. terapeutické rodičovství
 • Jsou zprostředkovány návazné služby s dalšími odborníky zajišťujícími řešení problematiky náhradnní rodinné péče
 • Je cíleně rozvíjena spolupráce s organizacemi, institucemi v oblasti práv dětí a náhradnní rodinné péče

Poskytované služby

 • Doprovázení pěstounských rodin
 • Vzdělávání

 

Představenstvo spolku:

Předsedkyně: Eva Kopecká

 

Rada spolku:

 • Miluše Bradová
 • Bc. Lucie Doležalová
 • Bc. Markéta Chocová
 • Mgr. Petra Pitrová, DiS.

 

Dokumenty

Stanovy spolku ke stažení zde

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015