narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Sdílení problémů a hledání jejich řešení v náhradní rodinné péči z pohledu psychoterapie.

Setkávání jsou hrazena z dotace Města Prostějov. Děkujeme.

Kazuistický seminář pro pěstouny probíhá jednou za měsíc, termín dle domluvy přihlášených.