narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Vzdělávání pro pěstouny

Pro pěstouny zprostředkováváme nebo zajišťujeme bezplatnou možnost zvyšovat si znalosti a dovednosti tak, aby mohli v daný rok naplnit povinný počet 24 hodin vzdělávání.

Vzdělávání nabízíme v oblastech:

  • informace a schopnosti v oblasti péče o dítě,
  • znalosti a dovednosti při péči o specifické skupiny dětí, zejména dětí jiného etnika, dětí se zdravotním postižením, sourozeneckých skupin, dětí, které zažily týrání, zneužívání či zanedbávání,
  • poskytování péče při změnách spojených se vzděláváním nebo vývojovými fázemi dítěte,
  • zvládání krizových situací,
  • návrat dítěte do původní rodiny a přechod do náhradní rodiny,
  • příprava dítěte na osamostatňování se související se zletiltí a odchodem z náhradní péče, s ohledem na věk dítěte a jeho vývojové a sociální potřeby.

Vzdělávání uskutečňujeme prostřednictvím:

  • workshopů, přednášek,
  • vzdělávacích pobytů,
  • individuálně, podle specifik rodiny.

Pro pěstouny, kteří mají uzavřenou dohodu o doprovázení s naší organizací, jsou služby vzdělávání poskytovány zdarma. Adoptivním rodinám a rodinám z jiných doprovázejících organizací dle domluvy či ceny na letáku.

Aktuálně jsme začali nabízet vzdělávání formou workshopů i ve městech mimo Olomouc, po domluvě s příslušným OSPOD.

Vzdělávání pro veřejnost

Organizujeme a pořádáme vzdělávací akce především formou odborných přednášek, workshopů, jednodenních rodinných akcí a vzdělávacích pobytů (akreditovaný dvoudenní vzdělávací pobyt pro sociální pracovnice ve Slatinicích)

Platby a storno podmínky:

Platba bude provedena na základě vystavené faktury.
Při odhlášení do 30 dnů před konáním akce se kurzovné vrací v plné výši,
při odhlášení do 14 dnů je účtován poplatek ve výši 25 % ceny,
při odhlášení do 7 dnů je účtován poplatek ve výši 50 % ceny,
při odhlášení 0-6 dnů před konáním se kurzovné nevrací.
Pokud v případě své neúčasti na semináři za sebe včas zajistíte náhradníka, je Vaše platba převoditelná na něj a storno se v takovém případě neúčtuje. 

Kontaktní osoba pro oblast vzdělávání:

Eva Kopecká
tel. 737 135 217, e-mail: eva.kopecka@narucdetem.cz