narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

O akcích vás budeme informovat.


Zpracování osobních údajů

Prosíme, abyste vzali na vědomí, že odesláním přihlášky souhlasíte se zanesením vyplněných dat do databáze spolku Náruče dětem pro potřeby další komunikace. Náruč dětem neposkytne bez vašeho souhlasu vaše údaje třetí straně za žádným účelem. 

Storno podmínky

Odhlásit se můžete písemně zasláním e-mailu na adresu eva.kopecka@narucdetem.cz. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději 21 kalendářních dnů před konáním kurzu či semináře. V tomto případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

Při zrušení účasti později než 21 kalendářních dnů před konáním kurzu/semináře nebo se ho nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 85%. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu/semináře zúčastnit, máte ještě možnost za sebe nalézt náhradu,

 Náruč dětem si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že veškeré změny budou přihlášeným účastníkům včas oznámeny. V případě změny termínu konání kurzu/semináře má účastník možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.