narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

  • PěstouniDoprovázíme pěstouny v jejich nelehké a záslužné práci. Máme pověření pro uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče.
    více
  • VzděláváníOrganizujeme a pořádáme vzdělávací akce především formou odborných přednášek, workshopů, jednodenních rodinných akcí a vzdělávacích pobytů – a to jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost (pedagogické nebo sociální pracovníky)
    více
Pěstouni1 Vzdělávání2 3

Nejbližší akce

Pro pěstouny
Poradenská skupina pro dospívající

Mgr. Anežka Petrová, Mgr. Radek Baselides

Následující poradenská skupina dospívajících

  Palachovo náměstí 1 Olomouc  11. 11. 2023

Skupina je určena pro dospívající od 12 – 17 let věku.

Počet vyhrazen pro: 5-10 dospívajících.


  O lektorovi

Mgr. Anežka Petrová, Mgr. Radek Baselides


Pro veřejnost

Vánoční stánek a prodej vánočky Olomouc

  horní náměstí Olomouc  21. 12. 2023

PŘIJĎTE SI KOUPIT PUNČ, VÁNOČKU, KOKOSKY POMAZÁNKU OD FIRMY LESAFFRE ČESKO

Ve čtvrtek 21. prosince 2023 / 10:00 – 22:00 Vánoční stánek Dobré místo pro život na Horním náměstí, naproti Knihy Dobrovský v Olomouci nebo v kavárně KAFE NA ROHU (Legionářská ulice 1, Olomouc). Užijeme si společně vánoční atmosféru s živými vánočními koledami. Prodej vánoček podporuje i firma Gemo Olomouc.


Pro veřejnost

Vánoční stánek a prodej vánočky Prostějov

  cafe Eden Garden náměstí TG Masaryka  21. 12. 2023

PŘIJĎTE SI KOUPIT VÁNOČKU OD FIRMY LESAFFRE ČESKO

Ve čtvrtek 21. prosince 2023 / od 11:00 do vyprodání v kavárně cafe Eden Garden, nám. TGM Prostějov Užijeme si společně předvánoční atmosféru za doprovodu živých vánočních koled.


Pro sociální pracovníky

PaedDr. Petra Pávková, PhDr. Jana Kovařovicová

Terapeutické rodičovství

  Oblastní unie neslyšících Olomouc z. s. Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc  24. 1. 2024 – 31. 1. 2024

Úvodní vzdělávací program pro sociální pracovníky, odborné pracovníky, doprovázející pracovníky v oblasti NRP. Jedná se o 48 vyučovacích hodin, číslo akreditace MPSV A2021/0297-SP.

ANOTACE PROGRAMU

Vzdělávací program je zaměřen na porozumění a možnost praktického využití principů terapeutického rodičovství, které umožňuje zvládat obtíže dětí, které byly vystaveny komplexnímu vývojovému traumatu a trpí závažnými poruchami ve vytváření citového pouta. Program zahrnuje teoretické poznatky i praktické dovednosti a provází účastníky základními principy terapeutického rodičovství – rodič jako bezpečná základna pro dítě, rozvíjení intersubjektivního vztahu rodiče s dítětem, schopnost mentalizace, postoj PACE - hravost, přijetí, empatie a zvídavost, stanovování limitů a obnova vztahu. Program je koncipován tak, aby účastníci mohli nové poznatky aktivně přenášet do rodin, se kterými pracují a pomáhali tak náhradním rodičům lépe reagovat na zjevné i skryté potřeby dětí s vývojovým traumatem a nejistou citovou vazbou. Program zahrnuje také praktický nácvik vhodných výchovných intervencí. 

Termíny: 25. 10. – 27. 10. 2023 a 24. 1. – 26. 1. 2024


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Přihláška   Více

PaedDr. Petra Pávková, PhDr. Jana Kovařovicová

LEKTORKY

PaedDr. Petra Pávková, lektorka

Vystudovala Speciální pedagogiku – obor etopedie na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte.

PhDr. Jana Kovařovicová, psycholožka, terapeutka, lektorka

PhDr. Jana Kovařovicová vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prošla dvěma dlouhodobými sebezkušenostními psychoterapeutickými výcviky (SUR, PBSP), dále řadou střednědobých terapeutických výcviků (Dyadická vývojová psychoterapie (DDP), Terapie hrou, Filiální terapie) a krátkodobých výcviků (SandTherapy, Somaticexperiencing, Motivační rozhovory, My Backpack, Komunikační bedna).


cena: 12.500,- Kč
Časová dotace: 48 hodin

Přihlášky:

Cena vzdělávacího programu: 12.500,- Kč

Přihlášky zasílejte na e-mail eva.kopecka@narucdetem.cz, pokud budete chtít vystavit fakturu, zašlete s přihláškou fakturační údaje, na které fakturu vystavíme.

Bankovní údaje:

Závazně přihlášeni budete po provedení platby.

Číslo účtu: 2301537206/2010

Variabilní symbol: 251023

Kontaktní osoba: Eva Kopecká, tel. 737135217

Nejnovější fotky


Nejnovější články, videa & audia

Stánek s punčem

  23. 11. 2023

Věděli jste, že nezisková organizace "Dobré místo pro život" každý rok propůjčuje stánek s...
více

Jak vypadá pěstounská péče na přechodnou dobu v České republice?

  16. 11. 2023

Přečtěte si první podrobnou analýzu přechodné pěstounské péče u nás, která vznikala 14 let sběrem dat o přibližně tisícovce dětí, jež prošly tímto typem péče.   https://dobrarodina.cz/.../analyza-prinasi-ucelena-data.../
více

Fond pomoci olomouckým dětem

  16. 10. 2023

Fond pomoci olomouckým dětem vyhlašuje novou výzvu na podání žádosti o dary z rozpočtu města...
více