narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217


  • PěstouniDoprovázíme pěstouny v jejich nelehké a záslužné práci. Máme pověření pro uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče.
    více
  • VzděláváníOrganizujeme a pořádáme vzdělávací akce především formou odborných přednášek, workshopů, jednodenních rodinných akcí a vzdělávacích pobytů – a to jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost (pedagogické nebo sociální pracovníky)
    více
  • Rodina v konfliktuZprostředkujeme kontakt rodiče s dítětem v průběhu rozchodu nebo po něm, a to přímou osobní asistencí odborných pracovníků.
    více
Pěstouni1 Vzdělávání2 Rodina v konfliktu3


Vážení klienti,

během nouzového stavu a na základě vládních opatření přecházíme do online prostoru, kdy aktuálně rušíme veškeré asistované kontakty s biologickými rodiči, ostatní služby budeme poskytovat online formou, po telefonu.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem hodně psychických a fyzických sil v dnešní náročné době.
Náruč dětem, z.s.

Nejbližší akce

Pro pěstouny

Identita dítěte v náhradní rodinné péči

  online vzdělávání    11. března 2021 | 13:00 - 16:00

Anotace:
Co je to identita dítěte, jak se utváří v různých vývojových stádiích dítěte a jaké faktory ji ovlivňují? Jaké jsou poruchy identity a specifika dětské identity v náhradní rodině? Jak s dítětem mluvit o jeho biologických rodičích a jaké zásady dodržovat při kontaktu s nimi?


  Cena   Forma   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více
cena: 250 Kč / hodina
Půl hodiny před začátkem vzdělávání obdržíte odkaz na on-line přihlášení.
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Kontaktní osoba: Miluše Bradová, tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms
Pro sociální pracovníky

Mgr. Michal Dubec

Vedení klientů k odpovědnosti a samostatnosti

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s.. Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc  6. dubna 2021 | 9:00 - 15:00

Seznámíme se s principy vedení klientů k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím vlastní komunikace (kontrolované odžívání vlastních emocí, používání objektivního jazyka, vědomé přepínání mezi vedením a řízením lidí, konstruktivní zvládání výmluv, zvládání manipulací včetně automanipulací).

Obsah setkání je vystavěn na základě sdílení konkrétních situací např.:
Klient dostává odpovědnost za své chování mimo sebe: „Oni to dělají také“.
Klient používá manipulativní kritiku: „Vy na mně nevidíte nic dobrého“.
Klient dělá něco, co je nám nepříjemné, například na setkání chodí opakovaně pozdě.

Do těchto situací promítneme poznatky o fungování mozku (princip emočního a racionálního zpracování slov a jednání) a budeme v nich trénovat, jak vést klienty k odpovědnosti za jejich chování a k samostatnosti (být dostatečně důrazný a současně komunikovat formou, která se nedotýká statutu, jistoty, autonomie, důvěry a férovosti a neblokuje tak přemýšlení klientů o vlastním chování).

Čím se konkrétně budeme na setkání zabývat:
Seznámíme se s tím, jak fungují vztahové signály při komunikaci a procvičíme se v jejich vnímání.
Seznámíme se se základními lidskými sociálními potřebami (status, autonomie, důvěra férovost) a s potřebou jistoty. Předvedeme si, jak funguje náš mozek, pokud jsou tyto potřeby v důsledku vztahově rizikové komunikace (hodnocení, interpretace, mentorování, popírání vidění světa) ohrožovány.
Osvojíme si konkrétní principy, které slouží k vedení klientů k odpovědnosti za chování a samostatnosti (objektivní jazyk, sebeotevření, otázky směřující k vyjasnění potřeb, vědomé kontrolované odžívání vlastních negativních emocí, vědomé přepínaná mezi vedením a řízením lidí).


  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Mgr. Michal Dubec

Je učitel s dvacetiletou praxí. Učil 9 let na základní škole, dále na gymnáziu a na vysokých školách (ZČU, ČVUT). V Současné době učí v programu Učitel naživo. Zabývá se vedením lidí (žáků, studentů a dospělých) k samostatnosti a k odpovědnosti za chování, prací se skupinovou dynamikou, prací s emocemi a sebepoznáváním.

Vede programy pro rozvoj členů neziskových organizací (LATA, CEGV Cassiopeia, TANDEM, Odyssea), učitelů a vedení základních a středních škol. Píše materiály a pravidelně přispívá do periodik zabývajících se pedagogikou a andragogikou. Vytvořil online kurz, který je zdarma přístupný na www.seduo.cz. a několik výukových videí přístupných na Youtube.

V soukromém životě se vášnivě věnuje běhání, vyřezávání ze dřeva a ochutnávání kávy.


cena: 1 750 Kč
Časová dotace: 6hodinový seminář
Určeno pro: sociální pracovníci, doprovázející pracovníci

Více informací: eva.kopecka@narucdetem.cz, tel.: 737 135 217

Přihláška

Powered by BreezingForms


Nejnovější články, videa & audia

Pěstounská péče příbuzných – analýza potřeb

  12. února 2021

Šance dětem.cz - Unikátní výzkum o příbuzenských pěstounech: Jaké mají potřeby? V čem se odlišují? Jak je podporovat? Cílem výzkumu bylo identifikovat potřeby pěstounů, kteří mají svěřené děti do příbuzenské pěstounské péče.

Více na: www.nadacesirius.cz/vyzkumy/pruzkumy-v-oblasti-nrp/pestounska-pece-pribuznych-analyza-potreb

více

Jak dlouho trvá, než se člověk vyrovná s rozchodem

  29. ledna 2021

Novinky.cz - Rozchody jsou běžnou součástí lidského života. I přesto se ale jedná o velmi...

více

Lucie Lucassen: Pomáhat druhým mi dává smysl. Jednou si adoptuji romské dítě z dětského domova

  15. ledna 2021

Romea.cz - Vyrostla v rodině pěstounů a dlouho si nechtěla své romství přiznat. Když ale začala Lucie Lucassen pracovat v jedné z největších romských neziskových organizací v Česku a poznala tak Romy zblízka, vyrovnala se i ona sama se svojí identitou a začala se zajímat o romskou historii.

Více na:... ...

více