narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217


  • PěstouniDoprovázíme pěstouny v jejich nelehké a záslužné práci. Máme pověření pro uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče.
    více
  • VzděláváníOrganizujeme a pořádáme vzdělávací akce především formou odborných přednášek, workshopů, jednodenních rodinných akcí a vzdělávacích pobytů – a to jak pro laickou, tak i odbornou veřejnost (pedagogické nebo sociální pracovníky)
    více
  • Rodina v konfliktuZprostředkujeme kontakt rodiče s dítětem v průběhu rozchodu nebo po něm, a to přímou osobní asistencí odborných pracovníků.
    více
Pěstouni1 Vzdělávání2 Rodina v konfliktu3


Vážení klienti,

od 22. 10. 2020 platí usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 21. 10. 2020, kterým se zakazuje volný pohyb osob na území ČR.

Naši doprovázející pracovníci jsou s klienty v kontaktu formou distanční komunikace podle vzájemné dohody (telefon, WhatsApp, on-line videohovor, apod.) Průběžně oslovujeme doprovázené rodiny, a nabízíme podporu.

Co se týče vzdělávání za současných omezujících opatření proti šíření onemocnění covid-19 pokračujeme ve vzdělávání a to distanční a individuální formou. Budeme Vám průběžně nabízet  on-line výuku s některým z našich terapeutů a psychologů.

O dalších změnách vás budeme informovat.

Přejeme vám hodně zdraví, Náruč dětem z.s.

Nejbližší akce

Bc. Veronika Čtvrtlíková

Rodinná krize v současnosti

  online vzdělávání    15. prosince 2020 | 13:00 - 16:00

Rodinné krize jsou problémem, který se dotýká téměř každého z nás. Vznikají díky různým událostem, které narušují vztahy uvnitř rodiny. Jedná se o velmi obsáhlé téma, do kterého můžeme zařadit manželskou krizi, domácí násilí, alkoholismus, gamblerství, delikvenci, ale i nepříznivé vztahy s ostatními členy rodiny a mnoho dalších. V rámci školení se zaměříme na situace, se kterými se v našich životech setkáváme nejčastěji a u kterých je současně velmi vysoká pravděpodobnost, že vyústí v rodinné krize.


  O lektorovi   Cena   Forma   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška   Více

Bc. Veronika Čtvrtlíková

Vystudovala Cyrilometodějskou fakultu Univerzity Palackého, obor sociální a charitativní práce, pracovala 9 let jako vedoucí opatrovnického oddělení na magistrátu města Olomouce. V současné době pracuje s rodinami v konfliktu, provází rodiče a děti rozvodovou situací, doprovází i děti v PP při asistovaném kontaktu s biologickou rodinou.


cena: 250 Kč / hodina
Půl hodiny před začátkem vzdělávání obdržíte odkaz na on-line přihlášení.
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 3 hodiny vzdělávání
Určeno pro: pěstouny

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Kontaktní osoba: Miluše Bradová, tel.: 604 190 198

Přihláška

Powered by BreezingForms

Marek Herman & Jiří Halda

Čeho se bojíme a čemu věříme

  8. dubna 2021

Akce se přesouvá na jaro 2021. Vstupenky z původního termínu zůstávají v platnosti.

Zveme vás na přednášku, kde zavládne pohodová atmosféra, lektoři budou mluvit o tom, co je vlastně v životě důležité a na čem opravdu záleží. A co můžeme udělat, abychom to za žádnou cenu neminuli.


  O lektorovi   Cena   Více

Marek Herman & Jiří Halda


cena: 270 Kč, předprodej online i osobně v kině Metropol, www.kinometropol.cz

Na akci bude možné zakoupit knihu lektorů za zvýhodněnou cenu 150 Kč a získat osobní věnování.

Přednáška je určen a pro dospělé! Prosíme, přijďte bez dětí.


Nejnovější články, videa & audia

„Nazývejme věci pravými jmény“. Co zaznělo na konferenci: Bezpečné vztahy od dětství. Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých

  20. listopadu 2020

Právo na dětství.cz – Proč je důležité s dětmi hovořit o sexu a intimitě, jak předcházet ohrožení dětí v kyberprostoru či jak včasně rozpoznat násilí na dětech? Jaká je úloha rodiny v prevenci ohrožení dětí a co mohou v ochraně dětí udělat učitelé či pediatři? Jak násilí ve vztazích/na dětech předcházejí na Slovensku, v Rakousku či Norsku a jak je na...

více

Přední čeští odborníci zaměření na děti a rodinu v prognóze vypočítávají dopady koronaviru

  20. listopadu 2020

Šance dětem.cz - O dopadech onemocnění covid-19 na rodiny s dětmi v Česku jsme měli dosud...

více

Přidělování dětí pěstounům se protahuje. Úřady to svádějí na covidová opatření

  13. listopadu 2020

Novinky.cz - Pandemie koronaviru brzdí i proces přijetí dětí do náhradních rodin. V některých krajích úředníci přerušili přípravy žadatelů o pěstounskou péči kvůli protiepidemickým opatřením. Náhradní rodiče tak musí čekat o několik měsíců déle, a to jak na jaře, tak i nyní na podzim.

Celá... ...

více