narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Náruč dětem, z.s. pořádá pravidelné setkávání dospívajících v náhradní rodinné péči. Setkání probíhá jednou měsíčně v Olomouci. Dospívající mají možnost spolu sdílet témata z jejich životů, které mohou jen obtížně sdělovat svým vrstevníkům, kteří si neprošli náhradní rodinnou péčí. Také je pro ně připraven zábavný program s kreativní tvorbou. Využití této poradenské skupiny přináší pěstounům také prostor pro jejich odpočinek s vědomím, že dospívající mají zajištěn smysluplný program.

Setkávání jsou hrazena z dotace Města Prostějov. Děkujeme.

Nejbližší akce

Mgr. Anežka Petrová, Mgr. Radek Baselides

Poradenská skupina pro dospívající

Seminář na objednávku

Skupina je určena pro dospívající od 12 – 17 let věku.

Počet vyhrazen pro: 5-10 dospívajících.


  O lektorovi   Určeno pro   Přihláška

Mgr. Anežka Petrová, Mgr. Radek Baselides

Mgr. Anežka Petrová: Absolventka bakalářského studia v oboru sociální a charitativní práce a následně magisterského titulu v oboru sociální pedagog na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala jako dobrovolník v dětském domově v Olomouci a v Centru sociálních služeb.

Mgr. Radek Baselides: Absolvent doktorského studia pedagogické fakulty Slezské univerzity v Katovicích. Aktuálně sociální pracovník poradny SPOLU. V minulosti terapeutem VSČR, sociální pracovník NRP, vychovatel mládeže VÚ Ostrava. Prošel sebezkušenostním psychoterapeutickým výcvikem.


Určeno pro: Pro dospívající z pěstounských rodin