narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Přední čeští odborníci zaměření na děti a rodinu v prognóze vypočítávají dopady koronaviru

  20. listopadu 2020

Šance dětem.cz - O dopadech onemocnění covid-19 na rodiny s dětmi v Česku jsme měli dosud pouze kusé informace. Nadace Sirius a agentura Median se proto rozhodly oslovit více jak stovku předních odborníků z akademického prostředí, státní správy a samosprávy, ale také z řad terénních pracovníků, aby zmapovaly jejich názory na situaci. Získaná data následně zpracovaly do zatím ojedinělé prognózy. Úřadům a dalším organizacím by měla pomoci včas reagovat tam, kde je to nejvíce potřeba.

Více na: www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/predni-cesti-odbornici-zamereni-na-deti-a-rodinu-v-prognoze-vypocitavaji-dopady-koronaviru--261.html

Nejbližší akce

Bc. Veronika Čtvrtlíková

Rodinná krize v současnosti

  online vzdělávání
  15. prosince 2020 | 13:00 - 16:00


Marek Herman & Jiří Halda

Čeho se bojíme a čemu věříme

  8. dubna 2021