narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Rodinné prostředí místo ústavní péče – inspirativní zahraniční praxe

  30. dubna 2021

Právo na dětství.cz – V pátek 26. 3. 2021 představily pracovnice organizace Lumos týmu odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí MPSV ČR inspirativní praxi ze zahraničí (Slovensko, Irsko, Velká Británie) i ČR v zabezpečování péče o děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině.

Více na: www.pravonadetstvi.cz/aktuality/rodinne-prostredi-misto-ustavni-pece-inspirativni-zahranicni-praxe.html

Nejbližší akce

Mgr. Petra Klevetová

Vliv (ne)zpracování rodinné historie na vývoj dítěte

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s.. Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc
  19. ledna 2022 | 9:00 - 12:00


PhDr. David Cichák a Mgr. Hana Heindorferová

Práce s rodinou - vlastní i náhradní pro využití v sociální práci

  20. ledna 2022