narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Pravděpodobně jste již zaznamenali zprávy o navýšení příspěvku na výkon pěstounské péče

  12. října 2023

Tiskovou zprávu Ministerstvo práce a sociálních věcí najdete v komentářích Facebooku. Nejedná se o příspěvek pro pěstouny samotné, ale pro jejich dopovodné organizace. Každý pěstoun musí mít podepsanou dohodu o doprovázení a služby, které jsou mu poskytovány, jsou hrazeny právě z tohoto příspěvku. Částka na jednu rodinu nově bude 66 000 Kč (72 000 Kč) ročně a musí pokrýt náklady na vzdělávání, minimálně čtnáctidenní respit, odbornou pomoc a samotné "doprovázení" zejména v náročných situacích bez ohledu na to, jak početná rodina je, nebo třeba zdravotní stav dětí a tak některé organizace neustále hledají další zdroje příjmů.
Inflace se nevyhýbá ani úřední činnosti a příspěvek se navyšuje podruhé během dvou let. Pěstouni si zaslouží kvalitní služby a je na místě kontrolovat, jestli nedochází k jejich krácení.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=720134270153122&set=a.640728618093688