narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Vnitřní svět dítěte v NRP (jeho intrapsychický prostor)

  online vzdělávání  10. dubna 2021 | 9:00 - 15:00

Témata:
Prožívání dítěte v NRP
Výchovné postupy směřující k žádoucímu psychickému zrání dítěte
Fantazie, strachy a představy dítěte v NRPZáklady empatické výchovy

  O lektorovi   Cena   Forma   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška

Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cihák

Mgr. Hana Heindorferová
Vystudovala jednooborovou psychologii na FFUP v Olomouci. Dále absolvovala mj. Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, Terapie partnerského vztahu a Terapeutická práce s traumatem. Působí jako psycholog, manželský a rodinný poradce, psycholog pro náhradní rodinnou péči, skupinový psychoterapeut, psycholog v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec a v soukromé praxi.

PHDr. David Cihák
Vystudoval speciální pedagogiku na UJAK Praha.  Je absolventem Sebezkušenostního výcviku ve skupinové psychoterapii, Komplexního vzdělávacího programu v rodinné terapii psychosomatických poruch a Výcviku v psychoanalytické párové a rodinné psychoterapii. Pracuje v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci jako manželský a rodinný poradce, skupinový psychoterapeut, pracovník pro náhradní rodinnou péči.


cena: 250 Kč / hodina
Půl hodiny před začátkem vzdělávání obdržíte odkaz na on-line přihlášení.
Časová dotace: Účastníci získají potvrzení na 6 hodin vzdělávání
Určeno pro: Pěstouny

Přihláška

Powered by BreezingForms

Přihlášky na e-mailu: narucdetem@narucdetem.cz
Kontaktní osoba: Miluše Bradová, tel.: 604 190 198