narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Vedení klientů k odpovědnosti a samostatnosti

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s.. Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc    6. dubna 2021 | 9:00 - 15:00

Seznámíme se s principy vedení klientů k odpovědnosti a samostatnosti prostřednictvím vlastní komunikace (kontrolované odžívání vlastních emocí, používání objektivního jazyka, vědomé přepínání mezi vedením a řízením lidí, konstruktivní zvládání výmluv, zvládání manipulací včetně automanipulací).

Obsah setkání je vystavěn na základě sdílení konkrétních situací např.:
Klient dostává odpovědnost za své chování mimo sebe: „Oni to dělají také“.
Klient používá manipulativní kritiku: „Vy na mně nevidíte nic dobrého“.
Klient dělá něco, co je nám nepříjemné, například na setkání chodí opakovaně pozdě.

Do těchto situací promítneme poznatky o fungování mozku (princip emočního a racionálního zpracování slov a jednání) a budeme v nich trénovat, jak vést klienty k odpovědnosti za jejich chování a k samostatnosti (být dostatečně důrazný a současně komunikovat formou, která se nedotýká statutu, jistoty, autonomie, důvěry a férovosti a neblokuje tak přemýšlení klientů o vlastním chování).

Čím se konkrétně budeme na setkání zabývat:
Seznámíme se s tím, jak fungují vztahové signály při komunikaci a procvičíme se v jejich vnímání.
Seznámíme se se základními lidskými sociálními potřebami (status, autonomie, důvěra férovost) a s potřebou jistoty. Předvedeme si, jak funguje náš mozek, pokud jsou tyto potřeby v důsledku vztahově rizikové komunikace (hodnocení, interpretace, mentorování, popírání vidění světa) ohrožovány.
Osvojíme si konkrétní principy, které slouží k vedení klientů k odpovědnosti za chování a samostatnosti (objektivní jazyk, sebeotevření, otázky směřující k vyjasnění potřeb, vědomé kontrolované odžívání vlastních negativních emocí, vědomé přepínaná mezi vedením a řízením lidí).

  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Určeno pro   Přihláška

Mgr. Michal Dubec

Je učitel s dvacetiletou praxí. Učil 9 let na základní škole, dále na gymnáziu a na vysokých školách (ZČU, ČVUT). V Současné době učí v programu Učitel naživo. Zabývá se vedením lidí (žáků, studentů a dospělých) k samostatnosti a k odpovědnosti za chování, prací se skupinovou dynamikou, prací s emocemi a sebepoznáváním.

Vede programy pro rozvoj členů neziskových organizací (LATA, CEGV Cassiopeia, TANDEM, Odyssea), učitelů a vedení základních a středních škol. Píše materiály a pravidelně přispívá do periodik zabývajících se pedagogikou a andragogikou. Vytvořil online kurz, který je zdarma přístupný na www.seduo.cz. a několik výukových videí přístupných na Youtube.

V soukromém životě se vášnivě věnuje běhání, vyřezávání ze dřeva a ochutnávání kávy.


cena: 1 750 Kč
Časová dotace: 6hodinový seminář
Určeno pro: sociální pracovníci, doprovázející pracovníci

Přihláška

Powered by BreezingForms

Více informací: eva.kopecka@narucdetem.cz, tel.: 737 135 217

Nejbližší akce

Identita dítěte v náhradní rodinné péči

  online vzdělávání
  11. března 2021 | 13:00 - 16:00


Mgr. Michal Dubec

Vedení klientů k odpovědnosti a samostatnosti

  Vzdělávací místnost organizace Náruč dětem, z.s.. Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc
  6. dubna 2021 | 9:00 - 15:00