narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Terapeutické rodičovství

  Oblastní unie neslyšících Olomouc z. s. Jungmannova 972/25, 779 00 Olomouc    24. ledna 2024 – 31. ledna 2024

Úvodní vzdělávací program pro sociální pracovníky, odborné pracovníky, doprovázející pracovníky v oblasti NRP. Jedná se o 48 vyučovacích hodin, číslo akreditace MPSV A2021/0297-SP.

ANOTACE PROGRAMU

Vzdělávací program je zaměřen na porozumění a možnost praktického využití principů terapeutického rodičovství, které umožňuje zvládat obtíže dětí, které byly vystaveny komplexnímu vývojovému traumatu a trpí závažnými poruchami ve vytváření citového pouta. Program zahrnuje teoretické poznatky i praktické dovednosti a provází účastníky základními principy terapeutického rodičovství – rodič jako bezpečná základna pro dítě, rozvíjení intersubjektivního vztahu rodiče s dítětem, schopnost mentalizace, postoj PACE - hravost, přijetí, empatie a zvídavost, stanovování limitů a obnova vztahu. Program je koncipován tak, aby účastníci mohli nové poznatky aktivně přenášet do rodin, se kterými pracují a pomáhali tak náhradním rodičům lépe reagovat na zjevné i skryté potřeby dětí s vývojovým traumatem a nejistou citovou vazbou. Program zahrnuje také praktický nácvik vhodných výchovných intervencí. 

Termíny: 25. 10. – 27. 10. 2023 a 24. 1. – 26. 1. 2024

  O lektorovi   Cena   Časová dotace   Přihláška

PaedDr. Petra Pávková, PhDr. Jana Kovařovicová

LEKTORKY

PaedDr. Petra Pávková, lektorka

Vystudovala Speciální pedagogiku – obor etopedie na Univerzitě Karlově v Praze. Vedle univerzitního vzdělání má výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii (DDP), dále absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů a workshopů zaměřených na práci s dětmi s traumatem, s dětmi s poruchami attachmentu a další. Specializuje se na kontakt dětí v náhradní rodinné péči s jejich biologickými příbuznými a na práci s historií dítěte.

PhDr. Jana Kovařovicová, psycholožka, terapeutka, lektorka

PhDr. Jana Kovařovicová vystudovala psychologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Prošla dvěma dlouhodobými sebezkušenostními psychoterapeutickými výcviky (SUR, PBSP), dále řadou střednědobých terapeutických výcviků (Dyadická vývojová psychoterapie (DDP), Terapie hrou, Filiální terapie) a krátkodobých výcviků (SandTherapy, Somaticexperiencing, Motivační rozhovory, My Backpack, Komunikační bedna).


cena: 12.500,- Kč
Časová dotace: 48 hodin

Přihláška

Powered by BreezingForms

 

Přihlášky:

Cena vzdělávacího programu: 12.500,- Kč

Přihlášky zasílejte na e-mail eva.kopecka@narucdetem.cz, pokud budete chtít vystavit fakturu, zašlete s přihláškou fakturační údaje, na které fakturu vystavíme.

Bankovní údaje:

Závazně přihlášeni budete po provedení platby.

Číslo účtu: 2301537206/2010

Variabilní symbol: 251023

Kontaktní osoba: Eva Kopecká, tel. 737135217

Nejbližší akce

Plán vzdělávání prosinec 2023

  13. září 2023


Mgr. Anežka Petrová, Mgr. Radek Baselides

Následující poradenská skupina dospívajících

  Palachovo náměstí 1 Olomouc
  11. listopadu 2023


Vánoční stánek a prodej vánočky Olomouc

  horní náměstí Olomouc
  21. prosince 2023Zpracování osobních údajů

Prosíme, abyste vzali na vědomí, že odesláním přihlášky souhlasíte se zanesením vyplněných dat do databáze spolku Náruče dětem pro potřeby další komunikace. Náruč dětem neposkytne bez vašeho souhlasu vaše údaje třetí straně za žádným účelem. 

Storno podmínky

Odhlásit se můžete písemně zasláním e-mailu na adresu eva.kopecka@narucdetem.cz. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději 21 kalendářních dnů před konáním kurzu či semináře. V tomto případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

Při zrušení účasti později než 21 kalendářních dnů před konáním kurzu/semináře nebo se ho nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 85%. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu/semináře zúčastnit, máte ještě možnost za sebe nalézt náhradu,

 Náruč dětem si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Zároveň se zavazuje, že veškeré změny budou přihlášeným účastníkům včas oznámeny. V případě změny termínu konání kurzu/semináře má účastník možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.