narucdetem@narucdetem.cz     737 135 217

Fond pomoci olomouckým dětem

  16. října 2023

Fond pomoci olomouckým dětem vyhlašuje novou výzvu na podání žádosti o dary z rozpočtu města Olomouc pro rodiny s nízkými příjmy!

O dar může požádat každá rodina, která má trvalý pobyt v Olomouci či její děti navštěvují školské zařízení v Olomouci.

Dar můžete žádat do výše 5 000 Kč na volnočasové aktivity, lyžařské kurzy, společenské školní akce a jiné.

Podrobnosti naleznete v přiloženém odkazu ?

https://prorodinu.olomouc.eu/fond-pomoci?fbclid=IwAR1bKI1yU49__ReZoPOLoImBAHRXPY_aGfdCT1ksbvQ8wIf2xDcCQnh33D4